Är Skellefteå AIK bra för Skellefteå?

Att vara på en hockeymatch är en märklig upplevelse. Engagemanget som finns i luften går nästan att ta på. Då domaren gör något som upplevs felaktigt uppstår närmast masspsykos. Vuxna människor som med själ och hjärta står och skriker för full hals.

Ledarkrönika 10 januari 2023 06:30
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Från alla dem som inte själva brukar går på hockey lyfts ibland en del saklig kritik. Den handlar oftast om att hockeyn tar för stor plats i den offentliga debatten och att Norran måste försöka skriva mer om andra saker.

Kritiken är rimlig då alla inte är lika intresserade av hockey, men denna text ska handla om varför hockeyn trots detta är viktig för hela det område som nås av Norran. Den är till och med så samhällspåverkande att även de som inte gillar hockeyn själva kan hålla med om att hockeyn är positiv för området.

Argumentationens startsignal får bli att hockeyn motsägelsefullt nog kan bidra till en breddning av den offentliga scenen. Som många säkert har märkt skriver Norran ofta om AIK:s med- och motgångar och det grundar sig i att många gärna vill läsa om detta. Det bidrar till att fler prenumererar på tidningen.

Dessa prenumeranter bidrar i sin tur till att vi kan hålla oss med en månghövdad uppsättning sportjournalister som med driv och kompetens kan skriva om det ni vill läsa. Till detta räknas inte bara hockeyn, mängden journalister hjälper oss också att verka för bredd i sportjournalistiken.

Till detta kan förstås läggas att fler prenumeranter också innebär att allt fler personer tar del av annat material som tidningen producerar. Men fördelen med det var ämnet för min ledarkrönika (5/12), så det lämnar vi därhän.

Såhär en bit in i textens andra period bör det även lyftas att hockeyns popularitet bidrar till ett bredare engagemang för idrott. I en tid där allt färre ungdomar motionerar på sin fritid får det anses vara positivt att idrottande är en stor del av förenings- och folkkulturen i och omkring Skellefteå.

Fördelarna med alla faktorer som verkar för motion kan inte nog understrykas då motion, som bekant, bidrar kraftigt till både bättre fysisk och psykisk hälsa.

Innan vi blåser bör det starkaste argumentet för Skellefteå AIK lyftas fram. Det argument som gör att hockeyn och dess framgångar blir mer än bara välgörande underhållning.

Likt få andra fenomen bygger AIK gemenskap.

Att få vara del av något större tycks vara en central del av det som gör oss människor lyckliga. Att få uppleva segrar och förluster tillsammans med andra stärker således vårt samhälle.

En gemensam tro har varit viktigt för människor under hela mänsklighetens historia och under en tid då religionen sakta men säkert tycks förlora mark så behövs andra sociala sammanhang. Vi behöver varandra.

Om du träffar någon på en restaurang i Lissabon och de har AIK:s emblem som nyckelring känns det som att ni är vänner och det bekräftar styrkan i gemenskapen.

Att få tillhöra en stark gemenskap kan föra mycket gott med sig i form av bland annat grogrund för nya bekantskaper och kontaktnät, större benägenhet att hjälpa andra i gemenskapen och inte minst ett balsam för själen då man inte mår bra.

AIK själva beskriver sig som “bygdens lag” och det känns i denna texts sammanhang helt givet. Det är ett lag som byggts av bygden och hjälper till att bygga bygden. Man skulle kunna säga att Skellefteå AIK är guld värt.

PS. Den masspsykos som nämns i ingressen kan utifrån gemenskapens engagemang vara förklarligt, men försök att vara snälla med domarna. DS


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa