Sjukvården måste ta höjd för Skellefteås tillväxt

Skellefteå har redan i dag – innan befolkningstillväxten tagit fart på allvar – en underdimensionerad sjukvård i lokaler som inte håller måttet.
Skellefteå har redan i dag – innan befolkningstillväxten tagit fart på allvar – en underdimensionerad sjukvård i lokaler som inte håller måttet.

Det finns mycket som är positivt med tillväxt. Men det finns också problem. Hur klarar vården av en snabbt växande befolkning?

Krönika 30 april 2022 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tiden går fort när man har roligt.

Det är snart 20 år sedan jag skrev mina första texter på ledarsidan i Norran, på den tiden Norra Västerbotten.

Mycket har förändrats sedan dess, annat har inte gjort det. Västerbottens läns landsting har blivit Region Västerbotten, dess politiker har kommit och gått. Sverigedemokraterna har tagit plats i nämnder, styrelser och i regionfullmäktige.

Men från talarstolen hörs inte mycket nytt. Samma argument, samma retorik, samma ideologiska ställningstaganden.

Det sägs att politiska beslut måste få ta den tid de tar, även om omvärlden otåligt står och stampar och undrar varför ingenting händer.

Ja, varför händer ingenting? Eller rättare sagt: Varför tar det så lång tid för så lite att hända?

Varför har Skellefteå ännu inte fått den hälsocentral som det pratats om i 10–15 år? Varför har det inte hänt mer kring den utlovade utbyggnaden och moderniseringen av lasarettet i Skellefteå? Varför har bemanningsproblemen tillåtits att växa till en bemanningskris?

Det vore inte rätt att skylla allt på regionens rödgröna majoritet. Det finns ju sådant som det inte går att påverka.

Samtidigt vore det fel att ge dem en sjukvårdspolitisk frisedel. Det är ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som styr och ställer, som är i majoritet, och därmed kan säga ja eller nej till allt. Så länge besluten inte strider mot lagar och förordningar.

Tidigare i veckan var det sammanträde i regionfullmäktige. En lång ärendelista fanns att avhandla. Bland dem en lika intressant som angelägen motion från Marianne Normark (L), Ewa-May Karlsson (C), Elin Segerstedt-Söderberg (M) och Betty-Ann Nilsson (KD).

De ville, för att citera handlingarna, att ”Region Västerbotten upprättar en plan för en utbyggnad av primärvården i Skellefteå som motsvarar de kommande behoven samt att en kartläggning av en de resurser som finns både vad gäller personal och lokaler genomförs.”

Vilket låter vettigt. Inte minst med tanke på Skellefteås prognostiserade befolkningsutveckling. Ena dagen ska vi bli 80 000, nästa dag 100 000. Bostadspriserna skenar.

Det finns mycket som är positivt med tillväxt. Men det finns också sådant som ställer till med problem. Hur klarar vården, skolan och omsorgen av en så snabbt växande befolkning? Klarar kommunen av att bygga den infrastruktur som behövs? Bostäder, affärslokaler?

Helhetsbilden är komplex. Det är många som är inblandade, såväl offentliga som privata aktörer. Det är många som ska samverka.

Nu på måndag (2/5 2022) har Allians för Västerbotten – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – bjudit in till ett samtal om primärvården i Skellefteå. Rubriken är: ”En primärvård i kris i en växande stad – när ska du få träffa din läkare?”

Man skulle kunna spetsa till rubriken: Behöver du vara rädd för att inte få träffa din läkare?

Med dåligt anpassade lokaler, brist på personal och en kostnadsdrivande medicinsk och medicinteknisk utveckling behöver du i varje fall ha tänkt tanken. Att du vid en enklare åkomma inte får träffa din läkare. Pengar går att ordna – på ett eller annat sätt. Svårare är det med personal. Om du inte à la planekonomiska tankegångar helt enkelt anvisar medborgarna ett jobb. Som de sedan måste ta.

Om Skellefteå redan i dag, innan befolkningstillväxten tagit fart på allvar, en underdimensionerad sjukvård i lokaler som inte håller måttet. Visst borde de i Region Västerbotten regerande rödgröna partierna tänka förebyggande.

Eller åtminstone tänka tanken att tänka förebyggande.

Förr om åren var det Levi Bergström (S), landstingsråd på den tiden det fortfarande hette landstingsråd, som kom med anledningar till varför de borgerliga motionerna/interpellationerna skulle avslås, eller anses vara besvarade. Nu är det Peter Olofsson (S), regionråd.

Orden har bytts ut, men andemeningen, budskapet i undertexten är detsamma: Vi kan inte bygga en ny vårdcentral i Skellefteå utan att veta om den behövs och var den behövs mest. Nej, vi ska inte ha några privata vårdcentraler. Precis som andra regioner jagar vi personal.

Da capo på det …

Om inte allt, så i varje fall en hel del, rullar på i maklig takt, i gamla invanda spår i Region Västerbotten. Samma argumentation, samma retorik, samma budskap i undertexten.

Något större utrymme för nytänk är svårt att finna, även om det är just nytänk som sjukvården behöver för att du ska kunna slippa oroa dig för att inte få träffa din läkare, eller få träffa din läkare i tid.

Budskapet till Region Västerbottens politiska majoritet är enkelt: Ta höjd för Skellefteås tillväxt. Snart kan det vara för sent.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa