Nu tar de politiska striderna paus till 2022

Lagom till lunch kunde kommunfullmäktiges ordförande Daniel Ådin (S) förklara årets sista sammanträde avslutat, därmed var 2021 över. I varje fall det politiska 2021.

De borgerliga partierna ansåg att direkttilldelningen till Skellefteå Buss kunde strida mot konkurrenslagar och -regler.

De borgerliga partierna ansåg att direkttilldelningen till Skellefteå Buss kunde strida mot konkurrenslagar och -regler.

Foto: Lars Eriksson/Norran

Krönika2021-12-15 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagom till lunch kunde kommunfullmäktiges ordförande Daniel Ådin (S) förklara årets sista sammanträde avslutat.

Då hade Kjell Bergmark (C), som traditionen bjuder, upplyft sin sonora stämma i en hyllning till julen: Den juletid nu kommer.

Det blev ett osedvanligt – sett till antalet ärenden – innehållslöst kommunfullmäktige.

Kommunalrådet Lorents Burman (S) och oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) var inte överens om mycket den här gången heller. Men undvek verbala stridigheter. Tack och bock för det …

Lägg därtill att Liberalerna hade synpunkter på än det ena, än det andra. I positiv bemärkelse. Snart går vi in i ett valår och då är det positionering och klara besked som gäller. Om så inte sker kan det liberala fallet bli betydande.

Ärende 4: Avtal om lokal- och skoltrafik med Skellefteå Buss AB.

Efter en längre debatt beslutade kommunfullmäktige att ärendet skulle återremitteras.

I fokus stod som vanligt vad kommunen ska göra och inte ska göra. Egen regi brukar innebära högre kostnader, menade till exempel Andreas Löwenhöök (M) och Carina Sundbom (C). Som också ansåg att föreslagen direkttilldelning till Skellefteå Buss kunde strida mot allehanda konkurrenslagar och -regler.

Med alla oklarheter var det nog bäst det som skedde.

Ärende 5: Motion av Felicia Lundmark (S) om att upphandling av Artificiell intelligens (AI) ska ske utifrån jämställda, inkluderande, etiska och icke-diskriminerande grunder med mera.

Visst är politiken förunderlig ibland.

I talarstolen stod Malin Berglund (S), en av initiativtagarna till motionen, och tackade för behandlingen av densamma.

Beslutet blev att motionen skulle anses som besvarad. Ett lite elegantare sätt att säga att den som sådan inte föranleder någon ytterligare åtgärd. I det här fallet eftersom förslagen inte var tillräckliga. Med det lät sig S-motionärerna nöja.

Men det gjorde inte Centerpartisten Håkan Andersson som yrkade att motionen skulle bifallas.

Det hör inte till vanligheterna att en centerpartistisk politiker försvarar en socialdemokratisk motion som S inte säger ja till. I varje fall inte i Skellefteå där blockpolitiken lever och frodas i högönsklig välmåga.

Ett par interpellationer av Anette Lindgren (M) om elevers tillgång till böcker och skolbusstrafiken avhandlades. Några snabba beslutsärenden innan Daniel Ådin med årets sista klubbslag i kommunfullmäktige konstaterade att 2021 var över.

I varje fall det politiska 2021.