Utbildnings roll i Skellefteås historia och framtid

Skellefteå, en kommun som växer så det knakar, har på senare tid blivit en plats där många nationaliteter möts och samexisterar. Det är därför viktigt att ha en politik som främjar integration och skapar möjligheter för alla att utvecklas och nå sin fulla potential.

"Utbildning är nyckeln till att skapa en bättre framtid, både för enskilda personer och för samhället som helhet. Genom att ge människor möjlighet att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, öppnas dörrar till nya jobb och karriärmöjligheter."

"Utbildning är nyckeln till att skapa en bättre framtid, både för enskilda personer och för samhället som helhet. Genom att ge människor möjlighet att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, öppnas dörrar till nya jobb och karriärmöjligheter."

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Gästkrönikör2023-04-22 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom att satsa på utbildning, mindre grupper i skolorna, OB-förskola, vuxenutbildningar och SFI för ukrainska flyktingar skapar vi en kommun där alla känner sig välkomna och där det finns möjligheter för alla att utvecklas kan Skellefteå fortsätta att växa och blomstra.

Utbildning är nyckeln till att skapa en bättre framtid, både för enskilda personer och för samhället som helhet. Genom att ge människor möjlighet att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, öppnas dörrar till nya jobb och karriärmöjligheter.

Liberalerna satsar också på mindre grupper i skolorna, vilket är en viktig faktor för att säkerställa att varje elev får den individuella uppmärksamhet och stöd hen behöver.

En annan viktig del av Liberalernas skolpolitik är satsningen på en fungerande OB-förskola. Detta är en viktig faktor för att säkerställa att både föräldrar och barn får stöd och hjälp i en kommun där många kanske inte har några släktingar eller vänner att vända sig till för stöd och hjälp.

Just nu ser det ljust ut för Skellefteå. Här finns framtidstro och förväntningar. Förväntningar som det inte minst är upp till oss politiker att infria. Vi har goda förutsättningar som tidigare beslutsfattare varit framsynta nog att förse oss med. Utan kraftverkspengar hade vi knappast haft möjlighet att upprätthålla den offentligt finansierade service som medborgarna vill ha, för att nu ta det tydligaste exemplet.

Det som brukar beskrivas som att Västerbotten, liksom Norrland i övrigt, ”koloniserades” är en grov förenkling. Exempelvis skiljer det en hel del mellan våra två nordligaste län i just det avseendet. 

Norrbotten blev, genom stora statliga investeringar, präglat av centralstyrning, en stark tro på staten och statskyrkan. 

Västerbotten kom däremot att i mycket präglas av inflyttning till följd av enskilda människors beslut och framåtanda. Länet kom, som det har beskrivits i en skrift av Svenska turistföreningen, att bli ”decentralistiskt, individualistiskt och frikyrkligt”.

Industrikommunen Skellefteå är inget undantag från den regeln. Tvärtom är entreprenörsandan stark. Och när det gäller just den saken, är det återigen en god utbildning som är avgörande. Den som är beredd att ta steget och bli sin egen, måste ha en stark och stabil grund att stå på.

För oss liberaler har utbildning alltid varit viktigt. Det var liberala tankar och idéer som på 1800 – talet låg bakom inrättningen av allmän folkskola som omfattade alla barn. Det var en av de faktorer som medförde att Sverige gick från att ha varit ett fattigt land i Europas utkant till att bli ett av världens rikaste länder. Det var viktigt då, och det är lika viktigt nu.