I förändringstider behövs både stan och landsbygderna

Under åtta veckor kommer lördagens ledartext att ersättas av politiska krönikor. Gästkrönikörerna är lokalpolitiker från samtliga riksdagspartier. Nummer tre i ordningen är Centerpartiet och Carina Sundbom.

Gästkrönikör 28 januari 2023 07:30
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det som är bra för landsbygden gynnar staden och en attraktiv stad kan alla ta del av. Jag jobbar för ett grönt, tryggt och nära Skellefteå, där stad och land går hand i hand, och för alla människors lika rätt och värde. Det är grunden i mitt politiska arbete. Jag är Centerpartist.

Jag är uppvuxen på ett jordbruk i övre Kågedalen och flyttade till stan när jag började gymnasiet. För 12 år sedan köpte jag och min man ett fritidshus, nästgårds barndomshemmet. Där tillbringar vi all ledig tid, helger, jul och hela somrar. Att ha en fot i stan och den andra på landsbygden och se utmaningar och möjligheter är en styrka för mig. 

Skellefteå växer och förändras i snabb takt, det märks extra tydligt när man som jag bott här i hela mitt liv. Det är en spännande tid med både positiv utveckling men även med många utmaningar. Det krävs mod att ta sig an dessa utmaningar och vi behöver satsa och utveckla hela kommunen för att klara detta. Och jag kommer att jobba för att möta Skellefteås utmaningar i denna förändringstid.

Centerpartiet är också i en förändringstid. Centerpartiet ska på torsdag välja ny partiordförande efter Annie Lööf. Valberedningen har gjort ett gediget arbete, där Centerkretsar i hela landet fått tycka till. Därmed så föreslås Muharrem ”Murre” Demirok till partiordförande, Daniel Bäckström till vice partiordförande och Ulrika Liljeberg till andre vice ordförande. Alla tre har bra och olika erfarenheter, och de har även jobbat som ledande politiker i sina hemkommuner. Dessutom föreslås Martin Åhdal och Madelaine Jakobsson till verkställande utskottet. Jag anser att det är en bra laguppställning som kan utveckla Centerpartiets politik.

Muharrem Demirok är viktig med sin inriktning att utveckla och leverera en basservice för hela Sverige; infrastruktur, skola och integration samt att vara relevant i vardagsfrågor. Han lyfter fram precis de problem som jag ser som kommunpolitiker i Skellefteå, även konflikter som finns mellan stad och landsbygd. 

Daniel Bäckström är viktig med sina frågor kring landsbygdsutveckling, företagande, jord-och skogsbruk och det säkerhetspolitiska läget. Jag har träffat honom några gånger och tagit del av hans engagemang. Han är en inlyssnande, lugn, konstruktiv och pragmatisk ledare som, liksom jag, inte gillar urbaniseringsnormen. 

Ulrika Liljeberg är viktig för sina kunskaper kring rättsväsendet, brott och straff. Med dagens trygghetsdiskussioner och våldsproblematik behöver samhället mer kunskap och verktyg för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta både på riksnivå som på lokal nivå. Poliser är viktiga, men lika viktigt är det hur Skellefteås fysiska planering görs, hur skolan fungerar och hur vardagen kan göras trygg och inkluderande. Jag har drivit på om att bygga våra stadsdelar som ”stadsbyar”, med plats för gemenskap och grönytor. Det skulle göra vår stad till en tryggare och trevligare plats. 

Jag är fast besluten att vara med och utveckla politiken så att stad och land kan gå hand i hand. För hela Skellefteå, både stan och landsbygderna, ska ha positiv del av den snabba tillväxten som nu sker i Skellefteå. För jag är Centerpartist!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa