Anfäkta och anamma när M stormar i kulturhuset

Det är obegripligt att förstå Moderaterna svavelosande retorik. Kommunen ska plötsligt köpa på sig lokalytor. Vi som alltid fått kritik av för stort eget ägande. Tror ni inte på er egen marknadsekonomi längre, eller hur ska ni ha det?

”Oavsett huvudman så är det en kostnad för en kommun att investera i ett kulturhus, men också en mycket större ekonomisk uppsida som alltid utelämnas i debatten, varför?”

”Oavsett huvudman så är det en kostnad för en kommun att investera i ett kulturhus, men också en mycket större ekonomisk uppsida som alltid utelämnas i debatten, varför?”

Foto: Ebba Andersson

Gästkrönika2023-07-29 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Låt mig få göra en liten redogörelse och samtidigt nämna några märkliga frågetecken.

Kulturhuset Saras tillkomst var för att berika bygden som plats. Att vända på ungdomarnas utflyttning, locka hem utflyttade och få nya innevånare att flytta hit. Socialdemokraternas mål var att det skulle säkra arbetsmarknadens behov och öka skatteintäkterna för att trygga välfärden framöver.

Redan 2015 inledde vi kommunens ekonomiska strategi för att investera i gång marknaden. Men vi var i stort behov av ökade investeringar från näringslivets sida. Så 2017 anlitas en mäklare för en sondering om möjligt intresse att investera 1 miljard i ett kommande kulturhus. Vem begär i så fall lägst hyra av kommunen? Det var flera aktörer i konkurrens, varav en begärde det absolut lägsta avkastningskravet/hyran. Mäklarens råd var tydligt: SBB.

I steg två gjorde vi det omvända. En mäklare fick uppdraget att hyra ut hotelldelen. Vem var nu beredd att betala mest i årlig hyra till kommunen? Flera aktörer i konkurrens, varav en gav oss det absolut bästa hyresavtalet. Mäklarens råd var tydligt: Elite Hotell.

Nyheten om miljardinvesteringen i Skellefteå öppnade genast upp intresset för helt nya investerare. Detta var också det strategiska huvudsyftet till fastighetsaffären.

Oavsett huvudman så är det en kostnad för en kommun att investera i ett kulturhus, men också en mycket större ekonomisk uppsida som alltid utelämnas i debatten, varför?

Idag har kulturhuset redan återbetalat sig många gånger om. Nya befolkningsrekord sätts och investeringar i kommunen för 200 miljarder pågår. 

Nu säger Moderaterna: ”Flera av de problem som vi varnade för har dessvärre inträffat i ljuset av SBBs knackiga situation.” Men sanningen är att hyresavtalet inte berörs av aktiekurser eller stigande räntor och hitintills har man levererat flest bostadsprojekt bland alla privata aktörer i kommunen. Så frågan blir, vilka problem med SBB har dessvärre drabbat Skellefteå?

Det norska bolaget HENT får 2018 totalentreprenad och kommunen tog ansvaret som kulturhusets byggherre, vilket minskade den ekonomiska risken avsevärt.

Nu händer något unikt. Tidigare ledande moderat-, KD- och SD-politiker anmäler kommunen till domstol för att stoppa att man är byggherre för hela huset inklusive hotelldelen. Domstolen friar kommunen men det ifrågasätts öppet av Moderaterna.

Vidare är sanningen den att hotellaktören Hilding Holmkvist bad att få lämna projektet av helt naturliga skäl och inte av ekonomiska kalkyler som Moderaterna insinuerar.

Nu pågår desperata krav i media om att köpa kulturhuset. Notera det märkliga i att man därefter ska sälja hotelldelen som idag ger kommunala intäkter. Men kulturhuset är inte till salu, hur förvärvar ni det då, och hur högt kan priset få bli? Ifall det blir till salu så hanterar vi det, men inte i media.

God fortsättning på sommaren!