Vårens krismedvetenhet behöver göra comeback

35 nya dödsfall har rapporterats in i Sverige sedan i fredags. 162 240 personer har bekräftats vara smittade.
35 nya dödsfall har rapporterats in i Sverige sedan i fredags. 162 240 personer har bekräftats vara smittade.

Hittills har hösten varit alltför slapp sett ur ett smittspridningsperspektiv. Livet har gått vidare. Som om allt varit som vanligt.

Ledare 11 november 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Nej, vi är inte tillbaka på ruta ett.

Vi befinner oss på ruta minus fem, tio, kanske ännu mer. Så känns det i varje fall.

På tisdagen infördes skärpta allmänna coronaråd i Västerbotten. Bland annat ska man avstå från onödiga resor och att vistas i inomhusmiljöer. Högsta tillåtna deltagarantal vid allmänna sammankomster sänks till 50 personer.

De nya, striktare råden gäller i fyra veckor.

Efter en någorlunda lugn sommar har spridningen av coronaviruset accelererat. Eleverna är tillbaka i skolbänken, arbetarna och tjänstemännen på sina arbetsplatser. Den sociala distanseringen är inte vad den var i våras.

Det går alltid att diskutera om rätt saker gjorts i rätt tid. Eller om man väntade för länge.

Varken Folkhälsomyndigheten eller regionens smittskyddsläkare Stephan Stenmark kan ha varit omedvetna om den snabba spridningen av coronaviruset i framför allt Stockholm, Uppsala och Skåne.

Det går inte att backa bandet, att göra ogjort gjort. Vi vet inte hur situationen sett ut om de skärpta restriktionerna införts tidigare. Det kan vi bara gissa oss till. Vetenskapen hade eventuellt kunnat dra mer eller mindre osäkra slutsatser.

Men om de skärpta coronaråden hde införts tidigare hade det förhoppningsvis fått västerbottningarna att inse allvaret i situationen. Att coronapandemin långtifrån är över. Att vi kanske inte ens sett början på slutet.

Hittills har hösten varit alltför slapp sett ur ett smittspridningsperspektiv. Livet har gått vidare. Som om allt varit som vanligt. Folk har trängts på bussar och i affärer, struntat i att hålla avstånd, träffats i allt fler sammanhang, i allt större konstellationer. Det är denna allmänna slapphet vi nu ser konsekvenserna av.

Vårens krismedvetenhet behöver göra comeback i väntan på ett effektivt vaccin tillgängligt i tillräckliga mängder.

Det finns väldigt många slutsatser man kan dra under och efter en samhällskris. Samhällets svaga punkter har avslöjats på ett närmast brutalt sätt.

En annan iakttagelse är den roll som media spelar i tider när folk söker snabb och tillförlitlig information, kommentarer från makthavare och myndigheter tillsammans med de personliga berättelserna. Att folk värderar trovärdig journalistik märker vi här på Norran bland annat på antalet nya prenumeranter och hög trafik på norran.se.

Nu gäller det att inte slappna av, att följa myndigheternas råd, både de nya och de gamla: Tvätta händerna ofta, hosta i armvecket, rör inte ansiktet, håll avstånd och stanna hemma om du kan.

Ämnen du kan följa