Vårdpersonalen har en skyldighet att ta vaccinet

Givet hur hårt covid-19 slagit mot samhället är det rimligt att överväga skärpta regler för de som vårdar andra.

Vårdpersonal i flera länder måste vaccinera sig mot covid-19 för att inte riskera avsked eller att stängas av.

Vårdpersonal i flera länder måste vaccinera sig mot covid-19 för att inte riskera avsked eller att stängas av.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/Svenska Dagbladet/TT Nyhetsbyrån

Ledare2021-09-20 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I förra veckan infördes vaccinkrav inom vården i Frankrike.

Arbetsgivare som inte följer kravet riskerar höga böter.

I flera andra länder är detta redan verklighet. I Italien måste till exempel alla som arbetar inom sjukvården gå med på att vaccineras mot covid-19. Den som säger nej riskerar att bli avskedad eller avstängd.

Även i Grekland, i Ungern och i en rad andra länder har man satt hårt mot hårt mot vaccinvägrande vårdpersonal.

Myndigheters rädsla för vaccinskepsisen som sprider sig på sociala medier och ut i samhället är stor. Det är även oron för att svaga grupper, som inte kan vaccineras eller för vilka vaccinet inte ger ett tillräckligt bra skydd, ska fara illa om de smittas av vårdpersonal som inte är vaccinerad.

Nu höjs allt fler röster för att detta även ska bli verklighet i Sverige. Sprutan jämförs med säkerhetsåtgärder som hjälm på byggarbetsplatser.

I Sverige har vaccinationer alltid varit en fråga om förtroende och individens omsorg om sig själv och det samhälle hen lever i. Som lagen ser ut i dag kan arbetsgivare inte heller tvinga medarbetare att vaccinera sig.

Däremot har de rätt att göra ”förändringar i verksamheten för att förhindra smittspridning”. Vilket innebär att man kan omplacera någon som vägrar att vaccinera sig. Men det är inte alltid det är möjligt. Därför kommer nu kraven på vaccintvång.

Häromveckan gick Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ut med att de anser att vårdpersonal har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

Statens medicinsk-etiska råd skriver: ”Rådet anser att anställda med patient-/brukarkontakt i hälso- och sjukvården och i omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte. Arbetsgivaren bör underlätta för personal att vaccinera sig, exempelvis genom att möjliggöra vaccination under arbetstid.”

Frågan är dock om man i det allvarliga läge vi befinner oss i kan lita på att människor tar sitt moraliska ansvar?

Det senaste året har visat att en hel del trots allt är beredda att ta onödiga risker eller väljer att bortse från Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner.

Att tvinga människor att vaccinera sig är samtidigt ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

Men det är inte en mänsklig rättighet att ha ett visst jobb. Ställer man inte upp på de regler som arbetsgivaren eller yrket kräver är det rimligt att man söker sig en annan försörjning.

Givet hur hårt covid-19 slagit mot samhället, hur döden skenat på landets äldreboenden och hur människor fortfarande, flera månader efter att de blivit sjuka, lever med biverkningar från coronaviruset, är det rimligt att överväga skärpta regler för de som vårdar andra.

Varken vård- och omsorgspersonal som tar sitt ansvar och sina sprutor eller samhällets mest utsatta människor ska behöva känna oro över att dela vardagen med ovaccinerade om det kan undvikas.