Nu införs stopp för biblioteksligisterna

Från och med första juli är det möjligt att ge tillträdesförbud till bibliotek och simhallar för personer som uppför sig illa mot personal och andra besökare.

Ledare 29 juli 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

De senaste åren har rapporterna om tilltagande stök och våldsamma situationer på offentliga platser som bibliotek och badhus duggat tätt. Enligt en BRÅ-rapport från 2020 förekommer det bråk, hot, trakasserier, stölder och sexuella kränkningar på i stort sett varenda bibliotek eller simhall numera. 

 

Variationen är naturligtvis stor. Men ingen går säker. Ofta handlar det om ett relativt litet antal besökare som förstör för alla andra. Företrädesvis pojkar och män i straffmyndig ålder.

Fram till nu har det inte varit möjligt att fatta beslut om tillträdesförbud eftersom bibliotek och simhallar räknas som offentliga platser och det är en demokratisk rättighet att vistas på sådana. 

 

Vid halvårsskiftet trädde dock en ny lag i kraft som förändrar läget. Tidigare i våras gavs butiksinnehavare laglig möjlighet att förbjuda tillträde för personer över 15 år som burit sig illa. Från 1 juli 2022 gäller samma regler även för bibliotek och simhallar.

“Det handlar om att kunna porta individer som trakasserar och inte kan bete sig, personer som stör ordningen på olika sätt. Vi har inte haft möjligheten att kunna kasta ut dem tidigare”, sade justitieminister Morgan Johansson (S), vid en pressträff i samband med att den nya lagen trädde i kraft.

 

Förhoppningsvis kan den nya lagen leda till att de anställda på landets bibliotek och simhallar återigen får en rimlig arbetsmiljö. Att de slipper känna oro för att utsättas för hot och trakasserier, tvingas hantera berusade och narkotikapåverkade personer som kastar böcker omkring sig eller aggressiva besökare som tafsar på kvinnor i baddräkt, skvätter på andra och går till angrepp när de tillrättavisas. 

 

I bästa fall leder de nya bestämmelserna även till att människor som under lång tid undvikit att besöka simhallar och bibliotek av rädsla för att mötas av våld och hot hittar tillbaka.

Biblioteken spelar en oerhört viktig roll i vårt samhälle. De är bärare av vår yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati på ett sätt som få andra institutioner kan jämföra sig med. Även simhallarna har stor betydelse för att människor som lever i ett land omgivet och genomskuret vatten ska ha möjlighet att lära sig simma och få vattenvana. 

 

Därför är det fullständigt oacceptabelt att våldsverkare tillåtits hålla dessa allmänna platser i ett järngrepp med hot om våld och trakasserier. Att regeringen nu satt ned foten och personalen har rätt att kasta ut bråkstakarna samt upprätta tillträdesförbud är därför alldeles utmärkt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa