Alla har rätt till en fungerande tandvård

Bristen på tandläkare är ett problem som skadar folkhälsan. Det är hög tid att ändra på detta.

Det råder tandläkarbrist på många platser i Sverige.

Det råder tandläkarbrist på många platser i Sverige.

Foto: Martina Holmberg/TT

Ledare2024-04-14 08:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det råder tandläkarbrist på många platser i Sverige. Hela 17 av landets 21 regioner hade brist på tandläkare förra året. I Västerbotten saknas så mycket som en tredjedel av de tandläkare som skulle behövas, vilket gör att friska vuxna kan få vänta upp till fem år på en undersökning.

Att inte få hjälp i tid leder till en ännu sämre tandhälsa och ett större behandlingsbehov. Och högre kostnad. Den bristande tillgängligheten skapar även en otrygghet hos människor om att inte få den hjälp de behöver. Människor runt om i landet har dessutom vittnat om att de behövt kosta på tidskrävande och kostsamma resor för att kunna ta sig till tandläkare på en annan ort för att få hjälp. Ett exempel är Sten Krutrök från Övertorneå. Han skadade en tand vid årsskiftet, något han berättat om i Sveriges Radio. Efter flera turer där Krutrök slussades mellan olika kommuner fick han till slut komma till en tandläkare i Luleå. Totalt resulterade det i resor på nästan 400 mil för att laga den trasiga tanden (P4 Norrbotten 3/1).

Det är inget nytt att det är svårt att rekrytera tandläkare till vissa delar av Sverige, i synnerhet märks detta på de mindre orterna. Därför är det inte en dag för tidigt att våra politiker gör en gemensam storsatsning för att åtgärda problemet. Bland nyutexaminerade tandläkare tycks dock intresset för att arbeta i glesbygdsregionerna vara svalt. Det visar en enkätundersökning gjord av Tandläkarförbundet. Enbart 2 procent av 194 personer angav att de helst ville arbeta i Region Västernorrland eller Jämtland- Härjedalen. Motsvarande siffror för storstadsregionerna Västra Götaland och Stockholm var 33 respektive 32 procent.

Glesbygdsregionerna behöver skapa förutsättningar som är attraktiva för arbetstagarna. Är det svårt att få tandläkare att flytta till glesbygden får man erbjuda bättre lön och villkor. Ett komplement kan vara att återinföra AT-tjänstgöring. Tandläkare under utbildning skulle behöva se sig om på olika platser i Sverige. Något som skulle leda till att närvaron i stora delar av landet skulle bli bättre. Tandvården skulle därigenom bli mer rättvis. Troligtvis skulle det även leda till att en och annan tandläkare bestämmer sig för att stanna på en plats som han eller hon kanske inte tänkt sig att arbeta på från början.

Folktandvården måste ta höjd för detta. Privata och regionala aktörer måste samverka. Tillgängligheten är en viktig fråga som handlar om samma rätt till tandvård i stad respektive landsbygd. Det ska inte spela någon roll för din tandhälsa om du bor i Jörn eller i Stockholm.