Tacka Northvolt för att det går bra för Skellefteå

Ekonomin är stark, befolkningen och skatteintäkterna ökar, arbetslösheten är låg. Northvolt har blivit rena rama guldgruvan för kommunalrådet Lorents Burman (S) och kompani.

Ledare 11 november 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Några nya ansikten, andra var gamla, välbekanta.

Några kom med hintar om behovet av bättre samarbete över blockdiket, både från majoritet och minoritet.

På tisdagen (8/11 2022) samlades Skellefteås nyvalda kommunfullmäktige för första gången.

Det går ruggigt bra för Skellefteå. Ekonomin är stark, befolkningen och skatteintäkterna ökar, arbetslösheten är låg. Northvolts etablering har blivit rena rama jackpotten för kommunalrådet Lorents Burman (S) och kompani.

Det är lätt att bli fartblind i framgångstider. Miljöpartiets språkrör Hans Brettschneider satte upp ett varningens finger när han konstaterade att mycket av årets pengar in på kontot handlar om i framtiden osäkra intäkter.

Liberalernas Jens Wennberg förde ett samtal kring ekonomisk dopning och Kristdemokraternas Per Boström konstaterade att Skellefteå Buss var ett sorgebarn bland framgångsrika kommunala bolag.

Det är bara att hoppas att hans kloka inlägg landade där det skulle landa. Hos majoriteten och i budgetberedningen. Det gäller att gasa, men med förstånd.

Om Lorents Burman (S) var stolt över kommunens och kommunbolagens delårsrapporter var oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) minst lika stolt över att två av partiets motioner helt eller delvis passerat nålsögat: en om beredskapslager för att stärka kommunens krisberedskap och en om trygga handelsstråk.

Liberalerna var nöjda med den behandling som Christina Soldans (L), Kerstin Olofssons (L) och Stina Engströms (L) motion om åtgärder mot antisemitism i kommunens skolor fått.

Men visst är det bedrövligt att vi fortfarande, när vi skriver 2022, gör skillnad på människor i det här fallet utifrån etnicitet.

Liberalerna sa sig också vara nöjda med förtydligandena i Skellefteå kommuns internationella strategi.

Bland annat att kommunens samarbeten inte ska legitimera eller bidra ekonomiskt till stater som i strid med FN-stadgan brukar våld eller hot om våld riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende.

– Liberalt, sa Liberalen Jens Wennberg och tänkte säkerligen på Tongling.

Värt att notera är också att kommunfullmäktige fått ett nytt presidium: Annamaria Hedlund (S), ordförande, Kenneth Fahlesson (S), förste vice ordförande, och Henry Andersson (M), andre vice ordförande.

Det finns förvisso inga regler för hur presidieplatserna ska fördelas. Men nog vore det på sin plats att om majoriteten lägger beslag på ordförandeplatsen så borde oppositionen tilldelas platsen som förste vice ordförande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa