Ta inte vattnet i kranen för givet

Svensk vattenförsörjning är eftersatt. Problemen måste hanteras innan de eskalerar.

Svensk vattenförsörjning har stora investeringsbehov.

Svensk vattenförsörjning har stora investeringsbehov.

Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix/TT Nyhetsbyrån

Ledare2022-11-17 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Vi lever i krisernas tidevarv.

Vi har fått lära oss att mycket av det som tidigare kunnat tas för givet inte längre är garanterat. Från sällskapsliv och resor under coronapandemin till att vi kan tända våra lampor och har råd med att dammsuga under pågående elkris.

Att det gjort avtryck på politiken har knappast kunnat undgå någon.

Mer intressant är hur många orosmoln som kunnat anas på förhand utan att åtgärder satts in.

Läxan att lära bör vara att se över och försöka säkra de grundläggande funktioner i samhället som alltför ofta förbises.

I en debattartikel i Dagens Nyheter (3/10 2022) skriver Pär Dalhielm, vd på Svenskt vatten, om behovet av att säkra vattenförsörjningen i skuggan av den klimatkris som riskerar att öka förekomsten av torka och översvämningar i såväl Sverige som i övriga Europa.

Behovet av att investera i och renovera svenska avlopp är stort, och eftersatt.

Troligtvis är en anledning till detta att rent vatten ur kranen är en sådan självklarhet att det är omöjligt att vinna ett val på.

Som politiskt löfte är det nästan i paritet med att lova att himlen kommer vara blå även i framtiden. Med den stora skillnaden att vattenförsörjningen är någonting som politiken aktivt behöver värna om den ska kunna upprätthållas.

En liknande problematik finns kring vägunderhållet och de flesta former av grundläggande infrastruktur. Alla räknar med att den finns och att den fungerar som den ska. När den inte gör det riskerar det att väcka stor ilska.

När det offentliga inte klarar av att upprätthålla den mest basala och väsentliga infrastrukturen är det ett svek. Att lösa det först när situationen blivit akut, snarare än att ta höjd och se till att den inte blir det, vore önskvärt.

Som Pär Dalhielm pekar på kan en vattenkris få minst lika obehagliga konsekvenser som den pågående energikrisen – bland annat för att vattnet är så grundläggande för livsmedelproduktion och sjukvård.

Samtidigt begränsar vattenlagen VA-bolagens möjligheter att ta ut vinst. Vilket trots goda intentioner – synen att vatten är en rättighet som inte kan prissättas – kan verka hämmande.

Som med alla resurser finns det en betydande risk för överutnyttjande om priset är för lågt, om inte de pengar som behövs för att täcka upp för underhåll och service flödar in.

När det pratas om att planerade strömavbrott kan bli en konsekvens av effektbristen förlorar svensken tillit till att det finns el i uttaget när den behövs.

Låt inte samma sak hända med vattenförsörjningen. Ta tag i problemen innan de eskalerar. Börja med att utreda ett högre pris på vatten.