Svenskt bistånd tål att genomlysas och reformeras

Regeringen kommer att sänka biståndet. Men det rör sig inte om någon slakt. Sverige kommer fortsatt att vara en generös givare.

Regering har beslutat att avskaffa enprocentsmålet till förmån för en fast årlig summa som sätts för tre år framåt.

Regering har beslutat att avskaffa enprocentsmålet till förmån för en fast årlig summa som sätts för tre år framåt.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT Nyhetsbyrån

Ledare2022-11-02 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Att biståndet skulle bli en svår fråga att lösa, inom det borgerliga regeringssamarbetet, stod klart redan innan partierna – gick in i förhandlingsrummet.

Mellan Sverigedemokraterna – som ville halvera biståndet – och Liberalerna – som ville behålla enprocentsmålet – fanns det en klyfta som riskerade att bli svår att överbrygga.

Statsminister Ulf Kristersson (M) lyckades dock rätt bra med att hitta en kompromiss.

Enprocentsmålet som knyter svenskt bistånd till bruttonationalinkomsten (BNI) avskaffas till förmån för en fast summa som budgeteras för tre år framåt. Den kommande treårsperioden ska den ligga på 56 miljarder kronor årligen. Det går att jämföra med fjolårets 57,4 miljarder kronor. En sänkning, ja, men Sverige ligger fortfarande kvar en bit över FN:s biståndsmål på 0,7 procent av BNI.

Enprocentsmålet bär på en tung symbolik. Men dess avskaffande är inte nödvändigtvis negativt.

Ett problem med ”procentmål” är att de riskerar att bli oförutsägbara. Om svensk ekonomi går sämre än väntat krymper budgeten vilket kan påverka de behövande negativt. Går ekonomin bättre än väntat finns risken att det finns mer pengar än välplanerade och genomtänkta projekt att spendera dem på.

Risken för låg effektivitet och korruption ökar när det är budgeten som styr projekten i stället för tvärtom.

Viktigare än summan som läggs på bistånd är vad pengarna faktiskt används till och vilken nytta de gör. Det riskerar att hamna i skuggan av en debatt som handlar om finansieringsramarna.

Svenskt bistånd går både till snabba katastrofinsatser – konkreta hjälpsändningar som räddar liv på ett sätt som är lätta att både mäta och utvärdera – och till mer långsiktiga insatser för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter, vars resultat är mer svårfångade, men kan vara nog så viktiga.

Det gäller dock att vara ödmjuk inför svårigheterna att i länder utan fungerande demokratiska institutioner se till att pengarna hamnar i rätt ficka.

Men pengar ges även till en del inhemska projekt, som är långt ifrån den hjälp till världens fattiga och utsatta de flesta tänker på när de hör ordet ”bistånd”.

Ledarskribenten Mattias Svensson uppmärksammade nyligen (Svenska Dagbladet 14/10 2022) hur Sida finansierar aktörer i det svenska civilsamhället för att driva inhemska informationskampanjer och opinionsbildning.

Det är en illustration av att det finns saker att spara på, som inte drabbar världens fattiga, men också av att det svenska biståndet är i behov av reform och översyn.