Skydda svensk skog från EU-byråkrater

Sverige plockar ut mer från virkesförrådet. Ändå har ungefär lika mycket kol bundits i skogen de senaste tio åren.

Politiken måste göra svåra vägval för att nyttja skogen på bästa sätt.

Politiken måste göra svåra vägval för att nyttja skogen på bästa sätt.

Foto: Janerik Henriksson/TT Telegrambyrån

Ledare2021-12-16 10:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det svenska skogsbruket är hotat av ett nytt förslag från EU-kommissionen.

Det menar Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) i en debattartikel i Svenska Dagbladet (9/12 2021).

Förslaget betyder att kolsänkan – mängden koldioxid som binds av träden – ska öka. Enligt Emma Wiesner går det bara med kraftigt minskad avverkning. Det är delvis sant. Ju mindre avverkning, desto större kolsänka, åtminstone på kort sikt.

Men sedan 2012 har gapet mellan tillväxt och avverkning minskat i alla delar av landet utom i Norrland. Sverige plockar alltså ut mer från virkesförrådet. Ändå har ungefär lika mycket kol bundits i skogen de senaste tio åren.

Dessutom kan den avverkade skogen användas till nyttiga saker som textilier, betongersättning och biobränslen, som tränger ut andra utsläpp. Med nya tekniker som fångar och lagrar koldioxid, och elektrifiering av tung industri och transporter, är Sverige, med dagens skogsbruk, inte långt ifrån nettonollutsläpp.

Mellan 1990 och 2019 stod svenskt markbruk för ett årligt nettoupptag av våra växthusgaser på i snitt 38 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt Naturvårdsverket.

Det är mer än vad nuvarande EU-regler kräver. Enbart skogen fångar runt 70 procent av Sveriges utsläpp. Det måste värnas.

EU-kommissionen ser inte att svensk skog i grunden är både ett historiskt och långsiktigt intresse. Som Emma Wiesner framhåller skulle en kraftigt minskad avverkning leda till tiotals miljarder kronor i BNP-bortfall.

Runt 2050 behöver Sverige ungefär dubbelt så mycket som dagens råvaruuttag för att bryta importberoendet av rundvirke och bioenergi, och klara Parisavtalets mål, enligt en rapport från SLU.

Då behövs mer mark som i dag är undantagen användas. Det är långa perspektiv, men träd växer långsamt. Vad politiken väljer i dag gör skillnad. Svensk skog är redan övertecknad som kolsänka, biobränsleproducent och klimatsmarta material.

Frågan är dock vem Emma Wiesner vänder sig till. Regeringen tycker likadant om EU:s krav på ökad kolsänka som Centerpartiet: Det ”åtagande som tilldelats Sverige till år 2030 bör sänkas”, skriver man i ett fakta-PM från augusti i år.

EU-kritiken framstår som en inlaga i regeringsbråket mellan Centerpartiet och Miljöpartiet.

Det finns dock ett grundmurat motstånd bland många svenska och europeiska politiker mot användning av skogen.

Miljörörelsen kallar produktiv skogsmark för virkesåkrar. Men precis som bönder får plöja sina åkrar bör skogsägare få nyttja virket.