Skydda företagare från kriminaliteten

Kriminaliteten mot småföretagare inkräktar på möjligheten att drömma om – och skapa sig – en bättre framtid.

Ledare 13 juli 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Kriminaliteten mot företagare har förvärrats i och med coronapandemin.

Branschorganisationen Svensk Handel larmar om att mer än hälften av butikerna utsatts för någon typ av brottslighet den senaste månaden. Det är en tydlig ökning jämfört med samma period förra året.

I en rapport från Svenskt Näringsliv (maj 2018) vittnar 34 procent av företagen om att situationen med brottslighet har förvärrats de senaste åren. Knappt någon tycker att det har förbättrats.

Svenskt Näringsliv uppskattar att brottsligheten kostar svenska företag 55 miljarder kronor årligen.

Det är bara den direkta kostnaden. 40 procent har ändrat sina rutiner till följd av brottslighet och en dryg tredjedel har investerat i fysiska säkerhetslösningar.

Det är pengar som hade kunnat avsättas till annat: högre löner för anställda, mer innovation i verksamheten eller expansion i lokalområdet.

Dessa indirekta kostnader är dessutom ett allvarligt hot mot integrationen.

En fjärdedel av småföretagarna i Stockholms utsatta områden ser otrygghet som det största problemet för deras verksamhet, 20 procent menar att brottsligheten påverkat utbudet av näringslivsverksamhet och var tionde funderar på att stänga eller flytta till följd av brottsligheten (Stockholms Handelskammare 2017).

När unga ser att entreprenören som driver den lokala butiken ständigt behöver hantera hot om brott, uppfattas det knappast som en attraktiv roll. Stiftelsen The Global Village menar att det är troligare att unga i utsatta områden har bevittnat ett brott än att de känner en företagare (6/7 2020).

Att butiker stänger till följd av rädsla för brottslighet minskar förstås utbudet av mat, tjänster och nöjen.

Levande torg skapar trygghet, övergivna det motsatta. Lokalt företagande bör inte underskattas för sin brottsförebyggande roll. Därför behöver de också skyddas.

Företagare efterfrågar riktade polisiära strategier som ökar tryggheten i närområdet.

Samtidigt måste förtroendet för polisen öka i utsatta områden, vilket det faktiskt gjort de senaste åren.

Det övergripande problemet är dock att kriminaliteten mot småföretagare inkräktar på möjligheten att drömma om – och skapa sig – en bättre framtid. Det gäller särskilt i utsatta områden.

För det krävs bättre brottsbekämpning, men också en mer långsiktig politik för en mer kompensatorisk skola och insatser som fokuserar på de allra yngsta.

Läs mer!

Pontus Almquist: Regeringen vill minska invandringen på fel sätt

Regeringen vill minska invandringen på fel sätt
Ämnen du kan följa