Skellefteå mer logiskt än Stockholm och Göteborg

Det behövs bättre matchning på vägen ut i arbetslivet för dagens studenter. Lyssna på företagen. Satsa på utbildning och kompetensutveckling som leder till jobb.
Det behövs bättre matchning på vägen ut i arbetslivet för dagens studenter. Lyssna på företagen. Satsa på utbildning och kompetensutveckling som leder till jobb.

Det är mer logiskt att bedriva forskning och högre utbildning kring en hållbar och elektrifierad energiförsörjning i Skellefteå.

Ledare 29 juni 2022 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det fanns en tid när universitet och högskolor bara var till för eliten.

Då spelade det ingen roll hur relationen mellan utbildningar och arbetsmarknad såg ut.

Studenterna var hett eftertraktade, hade oftast kontakter och fick många gånger välavlönade jobb direkt efter examen.

Så är det inte längre. Långt därifrån. Dagens arbetsmarknad ställer helt andra krav än gårdagens. Trots en massiv högskoleutbyggnad och förhållandevis hög arbetslöshet har företag svårt att hitta rätt kompetens.

Inte minst de som leder utvecklingen. Som Nortvolt.

Förra året misslyckades tre av tio rekryteringsförsök i Västerbotten. Det visar Svenskt näringslivs rekryteringsenkät. Den vanligaste orsaken är att företag inte hittar den kompetens de söker. 47 procent uppgav att det hänt dem.

I de siffrorna är hela Västerbottens arbetsmarknaden inräknad. Såväl bristen på rätt högskoleutbildad kompetens som bristen på rätt yrkesutbildad kompetens. När jobben finns men jobbare saknas så är slutsatsen självklar: Så här kan vi inte hålla på längre.

Rekryteringssvårigheterna riskerar att få allvarliga konsekvenser för företagen. När de inte kan rekrytera så påverkar det verksamheten. I ett längre perspektiv skadar det Sveriges konkurrenskraft. Det drabbar den gemensamma välfärden.

Ju färre som är i arbete, desto mindre skattepengar till vård, skola och omsorg. Det är väldigt enkel matematik.

Lösningen är också enkel matematik, väldigt enkel: Lyssna på företagen. Satsa på utbildning och kompetensutveckling som leder till jobb. Skräddarsy utbildningar – både högskoleutbildningar och yrkesutbildningar – om så behövs.

Det behövs helt enkelt bättre matchning på vägen ut i arbetslivet.

Med Northvolt förändrades Skellefteå. Från en mellanstor lite trött svensk stad till en europeisk hotspot. I dag investerar kommunen mest per capita i Sverige. Det byggs bostäder och infrastruktur. Arbetsmarknaden är het, bostadsmarknaden är stekhet.

Det planeras för stora satsningar även på Campus Skellefteå. Där ska Arctic Centre of Energy (ACE) ligga. Är det tänkt. Det är ett ”samverkanscentrum för det hållbara samhällets energiomställning”, skapat av Luleå tekniska universitet, Northvolt, statligt ägda forskningsinstitutet RISE, Skellefteå kraft och Skellefteå kommun.

Om det kunde Norran berätta i slutet av förra veckan (24/6 2022).

På Luleå tekniska universitets hemsida står det att läsa: ”Visionen för Arctic Centre of Energy (ACE) är att vara ett världsledande centrum för integration av utbildning och forskning för att stödja samhällets energiomställning. Genom forskning och aktiva projekt arbetar vi med hela batterivärdekedjan och samhällets omställning till en hållbar och elektrifierad energiförsörjning samt de kompetensbehov som krävs för att detta ska hända. ACE är ett centrum för lärande, forskning och transformation.”

Sådana samarbeten, mellan universitet och högskolor, privatägda och offentliga företag, stat och kommun, kommer att bli allt viktigare i framtiden. Samarbeten med inriktning på utbildning, livslångt lärande och forskning.

Dessutom är det ju mer logiskt och rationellt att bedriva forskning och högre utbildning kring en hållbar och elektrifierad energiförsörjning i Skellefteå än vad det är hos Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm eller Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Fungerar Arctic Centre of Energy som det är tänk är det ett utmärkt komplement till alla andra satsningar i Northvolts kölvatten.

Fotnot: När substantivet högskola används i texten avser det både högskolor och universitet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa