Samhället får aldrig glömma den psykiska ohälsan

Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men kan också få konsekvenser för den psykiska.
Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men kan också få konsekvenser för den psykiska.

En växande grupp människor, som behöver vård i coronapandemins fotspår, riskerar att få mindre vård.

Ledare 12 januari 2021 05:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Många har det svårt i coronakrisen.

Väntetiderna för arbetslösa som söker a-kassa har ökat. Familjer behöver hjälp med mat på bordet.

Revorna i det sociala skyddsnätet har visat sig vara betydligt större än befarat.

Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men också den psykiska. Enligt internationella studier har det psykiska välbefinnandet minskat under pandemin.

Exakt hur det ser ut i Sverige vet vi inte. Men det finns ingen anledning att tro att situationen här skulle vara annorlunda.

Organisationer som arbetar mot psykisk ohälsa har slagit larm. Och slagit larm igen.

Men det tycks inte som om deras SOS-anrop nått fram till de som bestämmer i Region Västerbotten. De som håller i pengarna. Det vill säga regionens rödgröna majoritet.

Vilket fått till följd att Gästhuset på psykiatriska kliniken i Skellefteå hotas av nedläggning. Enligt verksamhetschefen Lena Pettersson har man kommit till en punkt där det inte går att hyvla mer. Där det behövs krafttag för en ekonomi i balans.

Och detta i tider när den psykiska ohälsan är på väg att försämras i pandemins fotspår. I tider när väntetiderna till psykiatrin i Västerbotten redan är långa.

Ekonomin är ett sorgebarn för Region Västerbotten. Man har svårt att få att den att gå ihop trots ett par stora sparpaket: Projekt Balans och krisplanen Kents plan efter regiondirektören Kent Ehliasson.

På senare tid har det petats lite här, lite där.

Gästhuset är en unik verksamhet för personer med ångest, kris eller trauman. En plats som kan erbjuda en lugnare miljö med hemkänsla – i kontrast till en traditionell psykiatrisk klinik. Där känner sig inte alla hemma.

– Den här verksamheten behövs mer än någonsin nu när pandemin gjort att den psykiska ohälsan ökar på grund av isolering, rädsla och ångest, säger skötaren Anette Henrysson till SVT Västerbotten (2/1 2021).

Precis så är det.

En växande grupp människor, som behöver vård i coronapandemins fotspår, riskerar att få mindre vård.

Med isolering, arbetslöshet och sämre ekonomi ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa, för självmordstankar och missbruk. Samtidigt som möjligheterna till vård och stöd riskerar att försämras.

Samhället får aldrig glömma den psykiska ohälsan. Politikens uppgift är inte att göra revorna i det sociala skyddsnätet större. Det är att göra dem mindre.

Så ännu en gång kommer den här uppmaningen: Gör om och gör rätt.

Fotnot: Att lägga ner Gästhuset innebär en besparing på 2,8 miljoner kronor. Elva vårdplatser försvinner.

Ämnen du kan följa