Hemlöshet förebyggs med bostadsbyggande

I ett växande Skellefteå ökar risken för bostadsbrist och hemlöshet. Nu behövs åtgärder.

Bostadsbristen i Skellefteå kan orsaka ökad hemlöshet.

Bostadsbristen i Skellefteå kan orsaka ökad hemlöshet.

Foto: TT

Ledare2024-02-16 08:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Under veckan har Norran rapporterat om ett hyreshus i Skelleftehamn som stängts av räddningstjänsten på grund av att det är ett mycket riskfyllt boende. Tidigare har tidningen också skrivit om problemen med härbärget i Skellefteå kommun. Nu finns en lösning för akut hemlösa, men under en period behövde enskilda sova i trappuppgångar eller garage. 

Dessa två händelser är exempel på den sårbarhet som finns på bostadsmarknaden i Skellefteå just nu. Stor inflyttning i kombination med problem i bostadsbyggandet ökar konkurrensen om de bostäder som finns. Samtidigt är hemlöshetsbilden för Skellefteå kommun inte alldeles mörk. Enligt Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i Sverige 2023 har den minskat i Skellefteå de senaste sex åren. Detta är ju mycket positivt, men samtidigt blir inte den hemlöse hjälpt av att det.

Det stängda härbärget och hyreshuset illustrerar olika nivåerna av bostadsproblem. Hemlöshet kan handla om en akut situation, men också att en person behöver leva som gäst i någon annans hem. I Skelleftehamnsfallet hade de boende egna hem, men bostäderna var i mycket dåligt skick. Så även innan det stängdes var dessa människor i en problematisk belägenhet. 

Det behövs mer politik för att motverka hemlöshet. Det är kommunen som kan göra mest i akuta lägen. Nu finns en lösning med härbärge för de värst utsatta i Skellefteå kommun, men det behövs en bättre beredskap för att hantera svåra lägen framöver. Per Boström (KD) har ifrågasatt kommunens agerande i den kris som uppstod. Det gick snabbare att stoppa betalningarna till det gamla härbärget än att hitta lösningar för de akut bostadslösa. Så får det inte vara. Människor ska vara viktigare än pengar. 

Även om hemlöshet ofta utlöses i samband med andra problem så är det bostadsbristen som är grundfrågan. Att det byggs för lite bostäder i Sverige beror dels på kostnadsökningar på grund av höga räntor och oro i omvärlden, dels på den dåligt fungerande hyresmarknaden. Hittills har Tidöpartierna ansett att byggandet bara kan öka genom sänkt inflation. Men en statlig lånegaranti för byggande av hyresrätter skulle bita snabbare. Det skulle ställa byggbolagen inför en lättare räntebörda och därmed minska den totala byggkostnaden. Sådana garantier skulle kunna vara tidsbegränsade. 

På längre sikt behöver spelreglerna för byggande av hyresrätter göras om. En stegvis övergång till marknadshyror är vägen som Sverige borde ta. Bostadsköerna är väldigt långa. Särskilt i populära lägen. För att konkurrera om en hyresrätt i centrala Skellefteå krävs ofta tio års kötid eller mer. Det gynnar dem som är väletablerade på bostadsmarknaden och har tid att vänta.

Men även när byggandet tar fart finns personer med svag ekonomi som har svårt att betala hyran. Dagens bostadsbidrag kan höjas, men utöver det finns det intressanta förslag från Liberalerna och Centerpartiet kring hur så kallad social housing skulle kunna skapas som en andel av varje hyresprojekt. Den segregation som idag skapas av att de fattigaste måste bo i de sämsta bostäderna skulle kunna motverkas av att varje hyreshus hade en eller två lägenheter som hyrdes ut till ett billigare pris på särskilda villkor. 

På lång sikt måste byggandet öka och det måste finnas bostäder i olika prisklasser. På kort sikt har kommunen ansvaret för att ingen ska behöva sova i trapphus eller garage.