Rensa skolgårdarna och skolan från rasism

Det har en längre tid tisslats och tasslats om en mer eller mindre utbredd rasism på skolor i Skellefteå. Nu har det eskalerat i anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen.

Ledare 13 december 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Rasismen utgår ifrån att vissa människor är mindre värda.

Vilket de naturligtvis inte är.

Rasism kan handla om allt från kränkningar och mobbning – på grund av hudfärg, religion, etnicitet och/eller kultur – till rasistiska mord och våldsbrott. Därvidlag är Sverige långtifrån förskonat.

Rasismen har slagit rot i Sverige, i Skellefteå. Många som borde ha gjort någonting längs vägen – från politiker, andra makthavare och debattörer till ”herr och fru Svensson” i villakvarteret – stod och såg på när rasismen normaliserades.

Det har en längre tid tisslats och tasslats om en mer eller mindre utbredd rasism på skolor i Skellefteå. Nu har tisslandet och tasslandet eskalerat i anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Vilket fått DO att agera. Myndigheten har inlett tillsyn av Skellefteå kommun.

Det är naturligtvis bra. Det tycker också Henrik Bolin som är avdelningschef för grundskolan i Skellefteå.

Om Diskrimineringsombudsmannen kommer fram till att det finns rasism, att det begås oegentligheter, på några av kommunens grundskolor måste skolan och kommunen självklart agera. Snabbt och kraftfullt.

Vad som ligger bakom anmälningarna till DO har Norranjournalisten Melker Westerberg rett ut i måndagens (22/12 2022) tidning.

Det är en skrämmande bild som växer fram. En av skolorna beskrivs av både tidigare och nuvarande elever som ”en plats där användandet av ’n-ordet’ är vardag och där skolpersonal inte lyssnar när elever larmar om rasism”.

Många upplever en hård rasistisk jargong i skolan. Där har det rasistiska språkbruket normaliserats.

Oavsett vad DO kommer fram till så är det här en problematik som kommunen och skolan måste ta tag i.

Det krävs ett systematiskt arbete för att förebygga och åtgärda rasism och det behövs kunskapshöjande insatser bland ansvariga politiker, myndighetsanställda, skolpersonal och andra vuxna som fattar beslut om barn eller som arbetar nära barn.

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, som är svensk lag, är tydlig. I den slås fast att alla barn har lika värde och att inget barn får diskrimineras. Men många barn som utsatts för rasism upplever att de inte har samma rättigheter som andra barn.

Barnombudsman Elisabeth Dahlin skriver i en rapport: ”Alla vuxna har en viktig roll att spela. Trygga och tillitsfulla relationer till vuxna är en skyddsfaktor för att förhindra att barn utsätts för rasism, våld och mobbning.”

Så är det. Självklart ska ingen behöva bli utsatt för rasistiska eller andra kränkningar. Varken i skolan eller i samhället i stort.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa