Politiker måste lyssna på de boende i utsatta områden

Det finns stor anledning att lyssna på de människorna som bor i de utsatta områdena.

Ledare 8 juli 2021 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Att den höga kriminaliteten i utsatta områden drabbar de människor som bor där värst är en självklarhet.

En ny rapport från stiftelsen The Global Village kastar dock nytt ljus över hur allvarlig situationen är. Den ger även många politiker anledning att reflektera kring deras lösningar på de svårigheter som många i utsatta områden står inför.

The Global Village och Novus har frågat personer som bor i utsatta områden vad de tycker om samhället, om Sverige och sitt närområde.

Initiativet kommer av att stiftelsen anser att media alldeles för ofta pratar om människorna i dessa områden, snarare än med dem.

Läsningen är stundtals nedslående. Nästan hälften av de som bor i utsatta områden uppger att de vill flytta därifrån, men att deras ekonomiska situation hindrar dem.

Den vanligaste orsaken till att de vill flytta från området är den omfattande kriminaliteten och otryggheten. Det är sex gånger så många i dessa områden, jämfört med övriga Sverige, som anger att de själva eller någon de känner blivit utsatta för skjutningar.

Men det finns även ljusglimtar i undersökningen. Av de tillfrågade anser 47 procent att utvecklingen går åt rätt håll, vilket kan jämföras med snittet i Sverige som ligger på 33 procent.

Även om det finns problem så är dessa inte omöjliga att lösa. Nästan två av tre har mycket eller ganska högt förtroende för polisen. De människor som lever med kriminalitet runt knuten vet hur viktig polisens närvaro är och förstår vikten av deras insatser.

Trots omfattande insatser från rättsväsendet kommer det att krävas nya politiska initiativ för att stävja kriminaliteten.

Men den politiska debatten i Sverige tycks ha fastnat i för eller mot hårdare tag. Här finns stor anledning till att faktiskt lyssna på de människorna som bor i de utsatta områdena.

Många är positivt inställda till sådant som strängare straff, fler poliser och mer kameraövervakning, samtidigt som de också vill se mer förebyggande insatser.

Fler poliser och fler ungdomsgårdar är inte två alternativ som står emot varandra, utan olika åtgärder som behövs vid olika tidpunkter. Att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen ska inte ställas mot att lagföra de som begår brotten.

När en ny regering tillträder bör den börja med att läsa rapporten från The Global Village och Novus.

En bra början, för att ta tag i situationen i Sveriges utsatta områden, är att lyssna mer på de som bor där.


Ämnen du kan följa