Oroväckande att intresset för vaccination har svalnat

Vi vet ingenting om framtiden. Däremot vet vi hur coronapandemin slagit. Det är människor i socialt utsatta situationer, som arbetslösa, hemlösa och migranter, som drabbats hårdast.

Ledare 4 oktober 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Vi har lärt oss att leva parallellt med en pandemi.

Så uttryckte sig en klok person – har tyvärr glömt vem – i ett radioinslag för en tid sedan, och menade att det är tack vare den omfattande vaccineringen som vi kan leva utan restriktioner.

Ur den aspekten är det bekymmersamt att intresset för en påfyllnadsdos av covidvaccin är svalt. Trots uppdaterat vaccin.

I vissa regioner har knappt hälften av alla över 80 år, som bor hemma, och inte har hemtjänst, tagit höstens påfyllnadsdos. När det gäller personer mellan 65 och 79 år har runt en tredjedel tagit dosen, enligt TT Nyhetsbyrån.

Region Västerbotten har sett ett ”relativt stort intresse” för en andra påfyllnadsdos bland personer som är 65 år och äldre. Men vaccinsamordnaren Ronny Lestander tror inte att intresset kommer att vara lika stort som förut (Läkemedelsvärlden 16/9 2022).

Intresset för nyheter kring covid-19 har svalnat. Media rapporterar inte längre hur många som smittats, hur många som får sjukhusvård, hur många som avlider. Men vi får inte glömma att coronapandemin for hårt fram med Sveriges befolkning: nästan 2,6 miljoner smittade, drygt 20 000 dödsfall. Motsvarande siffror för Västerbotten är drygt 59 000 smittade och 375 dödsfall.

Folkhälsomyndighetens uppmaningar tas inte på lika stort allvar. Det är oroväckande.

Vi vet ingenting om nya varianter, om hur smittspridningen ser ut när kylan och inomhussäsongen kommer. Däremot vet vi att genom att vaccinera sig så får man, enligt expertisen, ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Just nu är det det som det handlar om.

Vi vet ingenting om framtiden. Däremot vet vi hur coronapandemin slagit. Föga överraskande är det människor i socialt utsatta situationer – hemlösa, arbetslösa och migranter – som drabbats extra hårt.

Samhällets skyddsnät räckte inte till, konstaterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i en ny rapport. Situationen för de redan utsatta blev allt värre. Tack vare civilsamhällets insatser blev ”katastrofen” inte större än vad den blev.

Läser man MUCF-rapporten inser man hur viktigt civilsamhället är, och hur viktigt det är att de får resurser som motsvarar behovet.

Vad kan man dra för slutsatser: För det första att det är viktigt att fortsätta vaccinera sig för att sjukvården inte ska bli överbelastad igen, för det andra att civilsamhället gör enorma insatser för människor i socialt utsatta situationer.

Hoppas Liberalerna insett det och förkastar alla förslag som syftar till att försämra för dem som redan har det svårt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa