Ohälsan glöms när sjukförsäkringen reformeras

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet frågar sig aldrig vad ohälsotalen och de skenande kostnaderna beror på.

Ledare 14 april 2021 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Dubbla budskap.

För det anmälde Vänsterpartiet socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till konstitutionsutskottet. Partiet har en poäng.

I januari 2020 föreslog en utredare fler undantag från bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga. I juli samma år beslutade regeringen om ett ”tillfälligt undantag” enligt förslaget. Och den 15 mars i år blev det lag.

Sjukskrivna kan nu enklare behålla sin sjukpenning om de kan visa att man troligen kan återgå till det gamla jobbet senast vid dag 365.

LO:s vice ordförande Lisa Bengtsson sa till Dagens Arena (26/11 2020) att den slopade prövningen mot ”låtsasjobb”, som sker vid dag 180, gav en ”sjukförsäkring som är trygg”.

I samma artikel sa sig Shekarabi vara glad över att ”vi kunnat brotta ner motståndet i den här frågan.”

Undertexten: Centerpartiet och Liberalerna fick ge med sig. Signalen från vänsterhåll var att villkor för att försörjas av skattemedel ses som otrygghet. Med det röda synsättet blir Vänsterpartiets kritik begriplig.

Regeringen har i årets regleringsbrev till Försäkringskassan sagt att man vill att ”sjukpenningtalet minskar”. Riksdagens mål om ”en långsiktigt stabil och låg nivå” ska nås. Det är ett annat budskap än undantag.

Att V ser de olika budskapen som bristande styrning är dock ironiskt. När Annika Strandhäll (S) innehade Shekarabis post ”sparkade” hon Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler för att hon, på regeringens order, stramat åt kraven.

I en debattartikel i Aftonbladet (28/5 2019) kallade Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, åtstramningarna för ”Strandhälls största svek.” Den senaste kritiken från V skapar därför nyfikenhet.

Är det när kassan är mindre generös som styrningen brister?

Eller gäller kritiken att S-ministrar på löpande band kräver vissa utfall av strategiska skäl?

Om S far med dubbla budskap, pysslar V med dolda diton.

Vänsterpartiets kritik av Strandhäll har satt S på defensiven. Det ger nu avkastning. Efter 180 dagar ska prövningen inte bara ske mot ens tidigare arbete – regeln som trädde i kraft 15 mars – utan även ”mot angivna yrkesgrupper”, förklarade Shekarabi (SVT 7/4 2021).

Regeringen ändrar även i Försäkringskassans regleringsbrev. Att hålla nere sjuktalen genom att granska individer ska bort. Fler ska få sjukpenning, summerar ministern nöjt.

S och V frågar sig aldrig vad ohälsotalen och skenande kostnader beror på.

Hellre örfila riksdagen och brotta ner generaldirektörer och samarbetspartier som ställer krav.


Ämnen du kan följa