Ofattbart att skolans resultat friseras

Ledare 4 juni 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Skolan är vårt samhällsfundamentet.

Att barn och unga undervisas av kunniga och engagerade lärare, enligt en läroplan med kunskapsfokus, är den bästa – kanske enda – möjlighet vi har att rusta landet för framtiden.

Det är därför det är så oroande att upprepade rapporter på senare år visat att skolresultaten sjunker. De som växer upp på den här sidan millennieskiftet är betydligt sämre än föregående generationer både på att läsa, skriva och räkna.

Många som påbörjar högre utbildning saknar en grundläggande faktabaserad kunskapsbas.

Situationen har varit – och är – mycket allvarlig.

När så de PISA-resultat som presenterades strax innan årsskiftet tydde på att någonting hänt, att resultaten vänt uppåt, var det för många, inte minst för utbildningsminister Anna Ekström (S), en ”glädjens dag”.

Ekström påtalade då att ”den svenska skolan står stark”.

Det var inte sant. Häromdagen publicerade Expressen en granskning av de svenska resultaten, hur de kommit till och hur de utvärderats. Den visar att Sverige inte följt OECD:s regelverk.

Bland annat har man medvetet valt bort en stor grupp utrikesfödda elever, som riskerat att prestera sämre än genomsnittet, och därmed dra ned resultatet. Sverige har den högsta exkluderingsgraden i hela världen.

I en intervju (2/6 2020) säger professor Magnus Henrekson vid Institutet för näringslivsforskning att ”det här är oerhört allvarligt eftersom PISA-resultaten kommit att användas som ett mått både på hur den svenska skolan står sig i jämförelse med andra länder och hur den utvecklas över tid.”

Om Sverige följt reglerna skulle de svenska skolresultaten inte ha varit bättre än vid tidigare mätningar, sämre tvärtom.

Efter att utbildningsminister Anna Ekström (S) tagit del av Expressens genomlysning meddelade hon att hon begärt att den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD återigen granskar Sveriges resultat och urvalsmetod.

Det är utmärkt.

Men faktum kvarstår. Vi har inte bara en skola som under lång tid – av olika skäl – befunnit sig i en ständigt pågående degenerering. Vi har också skolhuvudmän som inte förstår hur allvarligt det är att sticka huvudet i sanden och friserar undersökningar så att resultaten blir ”rätt”.

Vilket är som att kissa i sängen. Det kanske känns skönt för stunden.

Men en dag ska de som går i skolan nu bära samhället. Och om vi inte ser till att de får den utbildning de behöver för att göra det på bästa sätt blir det vad det lider inte särskilt skönt för någon.

Kommentera
Läs mer!

Nya snökanoner på plats – tidigare hemmasäsong på Prästberget • Hör alpina elever om satsningen på åtta miljoner

Nya snökanoner på plats – tidigare hemmasäsong på Prästberget • Hör alpina elever om satsningen på åtta miljoner

Universitet får hyra ut bostad till fler forskare

Utbildning
Universitet får hyra ut bostad till fler forskare
Visa fler
Ämnen du kan följa