Nu måste mer energi läggas på energipolitiken

Sverige är ett av världens mest välutvecklade länder. Risk för elbrist och skenande elrpiser borde inte vara ett problem.

Frågan om elförsörjningen är alldeles för viktig för att bli en del av ett politiskt spel.

Frågan om elförsörjningen är alldeles för viktig för att bli en del av ett politiskt spel.

Foto: Marius Helge Larsen/NTB/TT Nyhetsbyrån

Ledare2021-12-07 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rekord är till för att slås: snabbare, högre, starkare.

Men alla rekord borde inte slås.

Måndagen den 6 december 2021 blev elpriset det högsta sedan 2011. I Götaland och Svealand ett genomsnittligt elpris på tre kronor per kilowattimme. Mellan kl 16 och 17 ett timpris på nästan sju. Skatter och avgifter tillkommer.

I Norrland väntas snittpriset under dygnet bli 1,36 kronor.

Kyla i kombination med att det blåser mindre än vanligt och att det har pågått isläggning på älvarna, förklarar Per Larsson, ansvarig för produktionsplanering på Vattenfall i Norden (Dagens Nyheter 29/11 2021).

Han kunde ha lagt till höga gas- och bränslepriser, importbegränsningar från Norge och en energipolitik som blundat för verkligheten.

Och kanske är det här bara en försmak av vad som komma skall.

Den massiva elektrifieringen i klimatkrisens fotspår kräver enorma mängder el.

H2 Green Steel räknar med en elförbrukning motsvarande hela Danmarks.

Till detta ska läggas batterifabriken Northvolt.

Till detta ska läggas SSAB, LKAB och Vattenfalls planer på att producera fossilfritt stål. Fossilfri vätgas ska ersätta kol och koks.

Till detta ska läggas alla industrisatsningar som följer i deras fotspår.

Till detta ska läggas alla andra ”gröna” industrisatsningar. Till exempel Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik, som kommer att kräva svindlande 250 megawatts eleffekt. En gigafabrik som enligt Dagens Nyheters källor (24–25/11 2021) kommer att hamna i antingen Sundsvall, Skövde eller Göteborg.

Två av de tre tilltänkta etableringsorterna tillhör ett av de elområden som berörs av ”elkonflikten”. Sundsvall lär ligga bra till.

Sverige har länge varit känt och respekterat för sin fossilfria elproduktion. I de reklamfinansierade tv-kanalerna slåss energibolagen om kunderna. Med argument som ”grön” el och fossilfri el.

Görs ingenting, och det snabbt, riskerar Sverige att förvandlas från en framstående industrination till ett land på gränsen till elbrist och med höga elpriser. Sverige behöver helt enkelt producera mer el, fossilfri el som vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

De behöver samspela för att kunna balansera den nyckfulla, volatila vindkraften.

Politiker kan förvisso göra mycket. Men att få vindkraftverken att snurra när det är vindstilla, att se till att det regnar tillräckligt mycket för att fylla vattenmagasinen, eller att se till att termometern inte visar under minus fem grader – det klarar de inte av.

De kan heller inte upphäva det kommunala vetot för vindkraft, som infördes 2009 för att inte kommunernas inflytande över planeringen av mark och vatten i kommunen skulle minska för kraftigt när vindkraft ska prövas enligt plan- och bygglagen.

Sverige är ett av världens mest välutvecklade länder. Risk för elbrist och elrpiser som rusar i höjden borde inte vara ett problem.

Men det är det.

Gång efter annan hindras industrier från att expandera eftersom de måste vara relativt säkra på ett det finns utrymme i efterfrågan för deras behov. Andra energislukande företag har känt sig nödsakade att stoppa produktionen när elpriset rusat och förvandlat förmodad vinst till förmodad förlust. Så kan vi inte ha det.

Ett faktum som den tidigare rödgröna regeringen blundat för.

Ett faktum som den nya röda regeringen inte kan fortsätta att blunda för.

Att få ett plus ett att bli två borde vara lättare nu när Miljöpartiet lämnat regeringen.

I tider av rusande elpriser är det på sin plats att påminna om att Sverige, alltsedan Barsebäck togs ur drift, slaktat kärnkraften. Reaktor efter reaktor har stängts. Med facit i hand gick avvecklingen för snabbt.

Den nya socialdemokratiska regeringen behöver ta sig en rejäl funderade på kärnkraften, på energiproduktionen.

Och då handlar det inte om dagens kärnkraft utan om morgondagens: moderna modulära reaktorer som inte bara skulle säkra den planerbara elproduktionen, utan också kunna skapa uppemot en miljon högkvalificerade jobb i Europa.

Det är i varje fall vad förespråkarna av kärnkraft förutspår.

Nu måste dagens politiker lägga prestigen åt sidan. De kan inte få vindarna att blåsa, de kan inte stoppa köldknäpparna och de kan inte fylla vattenmagasinen. Vad de däremot kan göra är att se till att det finns tillräckligt med planerbar elproduktion och kapacitet i elnäten.

För så här kan vi inte ha det. Inte om Sverige fortsatt ska vara en framstående industrination.

Frågan om elförsörjningen är alldeles för viktig för att bli en del av ett politiskt spel. Att låta politiskt spel ta över frågan gynnar ingen.