Nu blir det pang för pengarna i Arvidsjaur

Arbetet med de nya översikts- och tillväxtplanerna måste påskyndas. Den kommunala servicen behöver byggas ut.

Förra åter besökte kronprinsessan Victoria jägarbataljonen i Arvidsjaur, som då var en del av Norrbottens regemente I 19 i Boden

Förra åter besökte kronprinsessan Victoria jägarbataljonen i Arvidsjaur, som då var en del av Norrbottens regemente I 19 i Boden

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ledare2020-10-14 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Ett brev betyder så mycket.

Det kan också ett telefonsamtal göra.

Det gjorde det när försvarsminister Peter Hultqvist (S) ringde upp partikollegan Sara Lundberg, kommunalråd i Arvidsjaur, för att berätta att Norrlands dragonregemente K4 ska återupprättas.

Det är en del i den försvarsproposition för 2021–2025 som regeringen lägger fram på torsdag. Efter många och långa förhandlingar med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Västernorrlands regemente i Sollefteå och Dalregementet i Falun återetableras. Göteborg får ett amfibieregemente, Uppsala en flygflottilj, Arvidsjaur ett regemente och Kristinehamn ett artilleriregemente.

Det är en välkommen satsning på försvaret. Försvarsbeslutet 2004 fokuserade på internationella insatser. Det var rätt då. Men nu är det ett försvarsbeslut med passerat bäst före-datum. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats.

Spänningarna mellan EU och Ryssland är kännbara i Östersjöregionen. Situationen i Belarus har inte bidragit till avspänning. Troligt är att Ryssland förr eller senare kommer att göra vad som krävs för att säkra inflytandet över landet.

Men samtidigt som förmågan att försvara svenskt territorium stärks måste man vara medveten om att hoten inte bara är militära. Infrastruktur kan slås ut med en knapptryckning. Tvivel och oro spridas av ryska trollfabriker.

En som välkomnar försvarsbeslutet och förslaget till ny grundorganisation är Sara Lundberg, kommunalråd i Arvidsjaur.

Precis som så många andra norrländska inlandskommuner brottas Arvidsjaur med vikande befolkningssiffror. 1980 bodde det nästan 8 400 i kommunen, i dag drygt 6 300. Unga flyttar till jobb och studier. Alltför få kommer tillbaka.

Nu hoppas Sara Lundberg att befolkningssiffrorna ska vända uppåt. Regementet väntas ge 70 nya arbetstillfällen. Lägg därtill de jobben som skapas tack vare regementet. Främst inom olika serviceyrken.

Tanken är att regementet i Arvidsjaur successivt ska byggas upp med början 2021 och slutdatum 2025.

För kommunens del innebär det att arbetet med de nya översikts- och tillväxtplanerna måste påskyndas. Det behövs både områden för villabebyggelse och för flerbostadshus. Den kommunala servicen behöver byggas ut.

Viktigt för Arvidsjaur och för Sverige och landets försvarskapacitet. Inte minst för norra Sverige med sina speciella förhållanden.

Den utökade utbildningen av norrlandsjägarbataljoner i Arvidsjaur stärker förmågan att verka i ett subarktiskt klimat med mycket kyla, mycket snö och mycket vinter.