Nu är bästa tiden att förbereda sig inför nästa kris

Globalisering och frihandel i all ära. Men parallellt med den behöver vår beredskap stärkas.

Redan nu måste Sverige förberedas inför nästa kris.

Redan nu måste Sverige förberedas inför nästa kris.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ledare2020-06-13 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Fyra ord har format vårens politiska debatt.

Sverige var illa förberett.

Adverbet illa kan självklart bytas ut mot annan lämplig synonym. Men faktum kvarstår. Illa förberett var Sverige.

Brist på mediciner och medicinskteknisk utrustning hotade. Brist på datakapacitet hotade när företag ville att deras medarbetare skulle jobba hemifrån. Uppräkningen hade kunnat hålla på ett bra tag till.

Det man kan hoppas på är att våra politiker lärt sig någonting av coronakrisen, att de sett vad som behöver göras, och att de planerar och är beredda att göra det.

Globalisering och frihandel i all ära. Men parallellt med den behöver vår beredskap stärkas, beredskapslagren fyllas på. 

Sverige kan inte bara förlita sig på leveranser från andra länder.

Mycket kan sägas om Sveriges tillkortakommanden i cornapandemins fotspår.

Mycket borde också sägas om Sveriges andra tillkortakommanden. Till exempel om risken för en vattenkris och elbrist.

Vattenkris, nu måste han väl ändå skämta.

Nej, tyvärr inte. Hur avlägsen och osannolik en sådan än kan tyckas vara så har den redan varit verklighet för fyra av tio svenskar bara under de senaste fem åren, enligt teknikkonsultföretaget WSP.

Lägg därtill att 67 av 98 tillfrågade kommuner uppger att klimatförändringarna börjat få effekter på vattentillgången.

Lägg därtill att det svenska va-ledningsnätet inte bara ”jobbar över”. Det är också 190 000 kilometer långt (fem varv runt jorden). Här står kommunerna inför gigantiska utgifter.

Elbrist, nu måste han väl ändå skämta.

Nej, tyvärr inte. Blir vintern kallare än normalt kommer det, enligt Svenska kraftnät, att saknas el motsvarande tre kärnkraftsreaktorer eller 1 500 vindkraftverk.

Importerad el brukar finnas. Men kommer kanske inte alltid att göra det. Dessutom består importen ofta av fossil el.

Det är precis som L-ledaren Nyamko Sabuni och partiets energipolitiska talesperson Arman Tiemouri skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet (3/6 2020): ”Dumdristig politik har lett oss mot elbrist.”

Det är bra att Liberalerna börjat ta ton. Det gjorde man i försvarsfrågan och det gör man i energifrågan.

Men för att klara riksdagsspärren måste man göra det i fler frågor. Vilket man också gör.

Det finns en andra sida på coronakrisen. Många brister har avslöjats, många lärdomar dragits.

Nu har våra politiker en skyldighet att förvandla fagra ord till konkret handling. Redan nu måste Sverige förberedas inför nästa kris. För den kommer. Och den bästa tiden man kan förbereda sig på är nu.