Nej, Miljöpartiet det är inte föräldrarnas ansvar

Skillnaderna mellan de bästa och de sämsta skolorna och eleverna är alltför stora. Skolans kompensatoriska uppdrag låter fint nedskrivet på ett papper men fungerar inte i verkligheten.

Ledare 3 februari 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Utbildnings­minister Anna Ekström (S) får det att låta som om den svenska skolan är på rätt väg. Vilket den inte är.

Det kan den inte vara så länge den inte ger alla elever samma chans. Vilket den inte gör.

Skillnaderna mellan de bästa och de sämsta skolorna och eleverna är alltför stora. Skolans kompensatoriska uppdrag låter fint nedskrivet på ett papper men fungerar inte i verkligheten.

Detta har Miljöpartiet i Göteborg tänkt till om.

Och landat i det drastiska och radikala förslaget att skjuta över ansvaret för segregationen i skolan och i samhället på eleverna och deras föräldrar.

Det borde de inte ha gjort. För det är varken elevernas eller föräldrarnas uppgift.

Vad Miljöpartiet hoppas på är att genom gruppmöten få fler svensktalande föräldrar att placera sina barn i skolor i utsatta områden i Göteborg. Områden där få elever har svenska som modersmål.

Målet är en förmildrande omständighet. Det är allvarligt med ett segregerat samhälle där barn från olika sorters familjer, med olika bakgrund, från olika kulturer och med olika åsikter inte möts.

Men det är inte målet som är problemet. Det är vägen dit.

Ska man vara ärlig kan man säga så här: Det är bra att Miljöpartiet tänkte till. Men det blev ett tankefel.

Det hade varit mycket bättre att göra tvärtom. Att uppmuntra föräldrar att placera sina icke eller dåligt svensktalande barn i skolor med många elever med svenska som modersmål. Bättre utnyttja det fria skolvalet helt enkelt.

För att placera barn som pratar dålig svenska tillsammans med andra barn som pratar dålig svenska är på förhand dömt att misslyckas.

Men inte har vi väl de här problemen i Skellefteå?

Nej, i varje fall inte i samma utsträckning som i de ökända utanförskapsområdena i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Men med den stora inflyttningen till Skellefteå finns risken där om kommunen inte sköter saker och ting på rätt sätt.

På skolans område handlar det om att ge de elever som behöver extra hjälp den hjälp hen behöver. Det är skolledningens och lärarnas ansvar. Det handlar också om välutbildade lärare, om små klasser och om ett nära samarbete med föräldrar och vårdnadshavare.

Oavsett om det handlar om kommunala skolor eller om friskolor.

Slutligen en liten passning till Miljöpartiet i Göteborg: Det är politikens ansvar och uppgift att lösa skolans problem. Det ansvaret och den uppgiften får aldrig lämpas över på eleverna och deras föräldrar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa