Mördare ska inte bli svenskar

Att bli svensk medborgare ska inte vara alla förunnat.
Att bli svensk medborgare ska inte vara alla förunnat.

Regeringen vill göra det svårare för grova brottslingar att bli medborgare, och skydda offer för hedersförtryck från att förlora sitt svenska pass. Det gör den rätt i.

Ledare 30 januari 2024 08:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Häromdagen presenterade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) en lagrådsremiss som innehåller förslag på ändringar av medborgarskapslagen. I huvudsak är det två saker som regeringen vill göra. För det första så ska det inte längre vara möjligt för den som har begått grova brott att bli medborgare i Sverige genom anmälan. Anmälan innebär (till skillnad från ansökan om medborgarskap) ett förenklat förfarande som tillämpas i fall som rör statslösa barn födda i Sverige, barn under 18 år, unga vuxna mellan 18 och 21 år, nordiska medborgare samt personer som vill återfå svenskt pass. När någon ansöker om medborgarskap genom anmälan är villkoren enklare och kontrollerna som myndigheterna gör färre. Det har gjort att individer givits medborgarskap trots att de rimligtvis inte borde fått det. Hädanefter kommer den som är skäligen misstänkt för eller dömd för ett brott som kan ge fyra års fängelse eller mer inte att tillåtas söka medborgarskap genom anmälan. Samma sak gäller personer över 15 år som bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer.

För det andra vill regeringen införa ändringar i reglerna om återtagande av medborgarskap för att försvåra för vårdnadshavare som vill föra ut unga ur landet med syfte att till exempel gifta bort dem. De nya reglerna kommer förhoppningsvis att skydda fler unga människor som lever under hedersförtryck och hot om att tvingas lämna Sverige mot sin vilja.

Att regeringen vill införa dessa förändringar är utmärkt. Den som vill bli svensk medborgare bör vara beredd att sköta sig och göra sitt bästa för vårt samhälle. Man kan ironisera över Tidöpartiernas uttalanden om bristande vandel men begår någon grova brott eller har visat sig vara ett hot mot landets säkerhet finns det ingen anledning att öppna medborgarskapsdörren och bjuda in. Under lång tid har såväl kontroller som krav för att förvärva svenskt pass varit alltför låga och nyordningen innebär att medborgarskapets betydelse förstärks både rättsligt och symboliskt. På samma gång är det viktigt att skydda oskyldiga minderåriga från att förlora sitt medborgarskap. Även vid den förändringen markerar regeringen en viktig rättslig princip.

Att vara svensk är något att vara stolt över och som har betydelse. Ju tydligare lagen speglar det desto bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa