Mitt i coronapandemin satsas det som aldrig förr

Mitt i en coronapandemi handlar Skellefteå kommuns budget om satsningar, satsningar och åter satsningar.
Mitt i en coronapandemi handlar Skellefteå kommuns budget om satsningar, satsningar och åter satsningar.

Att en pandemi rasar utanför kommunhusets fönster märktes det inte mycket av. Skellefteå tuffar på.

Ledare 17 november 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Sommaren 2005 skrev jag mina första rader på Norrans ledarsida.

Nästan 3 000 huvudledare senare är det lätt att konstatera: Det har hänt mycket i och med Skellefteå.

Batterifabriken Northvolt har vänt upp och ner på stan och på kommunen.

Det är kul att vara politiker i Skellefteå, konstaterade kommunalrådet Lorents Burman (S) när han presenterade kommunens budget för 2021 och plan för 2021–2025.

Bara en sådan sak som att Skellefteå är den kommun i landet som investerar mest per invånare borde kunna få vilket kommunalråd som helst att dra på smilbanden.

Men det finns utmaningar. Som Skellefteå delar med alla andra 289 kommuner.

Demografin med en åldrande befolkning är en. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer kostnaderna att öka med 38 miljarder kronor mer än intäkterna fram till 2022.

Kompetensförsörjningen är en annan avgörande fråga. Både inom kommunens egna verksamheter och inom det privata näringslivet.

Till exempel kommer Northvolt att dra med sig ytterligare företagsetableringar som i sin tur behöver personal med rätt kompetens. Det finns en uppenbar risk att kommunalt anställda arbetare och tjänstemän går över till det privata näringslivet. Då måste kommunen hitta ersättare med rätt kompetens till rätt pris.

Det var inte de stora överraskningarnas budget som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade. Att en pandemi rasar utanför kommunhusets fönster märktes det inte mycket av. Skellefteå tuffar på.

För ungefär tio år sedan presenterade kommunen en budget som innehöll nedskärningar, nedskärningar och åter nedskärningar. Nu handlar det om satsningar, satsningar och åter satsningar.

Självklart går det att ifrågasätta om alla miljoner av budgetens fem miljarder hamnat rätt.

Satsningen på avgiftsfri kulturskola är bra. Men den där massiva satsningen för att Skellefteå ska nå målet, en skola i toppklass, lyser fortfarande med sin frånvaro.

Mycket har hänt sedan min första budgetpresskonferens 2005.

Den största skillnaden är kommunens inställning till det privata näringslivet och till privata utförare i kommunal regi.

Den senaste tidens alla lika nödvändiga som välkomna fastighetsaffärer är ett tydligt exempel på detta.

Det verkar som om Skellefteås S-politiker insett att kommunen inte har tillräckligt med muskler för att klara av den stora expansion och samhällsförvandling som man står inför.

Kanske börjar det också smyga sig in en insikt om att det finns saker och ting som andra gör bättre och/eller till lägre kostnad.

Ämnen du kan följa