Kommunen ska göra mindre, näringslivet ska göra mer

Med ett Skellefteå i förändring vill de borgerliga partierna gå fram med samhällsomvandlingen i betydligt snabbare takt.

Alliansen i Skellefteå gör en rekordsatsning på skolan. Plus drygt 40 miljoner kronor jämfört med den politiska majoriteten.

Alliansen i Skellefteå gör en rekordsatsning på skolan. Plus drygt 40 miljoner kronor jämfört med den politiska majoriteten.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ledare2020-11-19 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Ett kliv högerut.

Så kan man beskriva det budgetförslag som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterade på onsdagen. Digitalt ska kanske tilläggas.

Jo, det är en budget som sticker ut, erkände Ramona Dolan (M), tillförordnat oppositionsråd.

Tanken är att kommunen ska göra mindre, det privata näringslivet mer. Det ska satsas på förskola, skola och gymnasieskola. Drygt 40 miljoner kronor mer än vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill.

Det ska byggas, företagsklimatet ska förbättras och så ska Skellefteå bli en tryggare stad och kommun.

Detta och mycket därtill ska finansieras med hjälp av bland annat konkurrensutsättning av kommunala verksamheter, med att driften av Skellefteå och Byske camping hamnar i privat regi, att Eddahallens badhus går samma väg, att Skellefteå Kraft säljer skog för 75 miljoner kronor och köper biogasanläggningen i Tuvan av kommunen till marknadspris.

Till detta kommer ett stort antal större och mindre plus och minus jämfört med den politiska majoritetens budgetförslag.

Nästa torsdag står det sista (?) slaget om Karlgårdsbron i samband med att nästa års budget och plan för 2021–2025 ska diskuteras och klubbas. Det är inte svårt att hålla med den borgerliga fyrklövern: det är en felaktig prioritering.

Bättre hade varit att satsa pengarna på att bygga Hedensbybron, i Östra ledens förlängning, för de pengar som kommunen lovat Trafikverket i medfinansiering för en ny E4-dragning.

Det finns mycket som är bra och intressant i den borgerliga alliansens budget.

Men det finns också sådant som man kan ifrågasätta. Fundera på hur klokt förslaget egentligen är. Kulturskolan ska få mer pengar, samtidigt som den avgiftsfria kulturskola, den som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha, stryks.

Barns och ungas rätt till kultur på lika villkor – alla har kanske inte råd att betala – borde vara en prioriterad fråga.

Det här är i mångt och mycket ett budgetförslag som sticker ut.

Många plus- och minusposter känns igen från tidigare år.

Men vad som är bra med det här budgetförslaget är att den ideologiska kampen på det lokala planet accentueras.

Med ett Skellefteå i förändringarnas tidevarv vill de borgerliga partierna gå fram med den helt nödvändiga samhällsomvandlingen i betydligt snabbare takt än vad S vill göra.

Oavsett politisk färg kommer pragmatismen att spela en allt större roll i framtidens politiska landskap ledarskap i Skellefteå.