Människor ska inte behöva dö för skönheten

Osäkerhet och strävan efter perfektion gör att allt fler lägger sig under kniven. Tyvärr finns det många oseriösa aktörer inom skönhetsbranschen. Att Ivo sätter stopp för dessa är av högsta vikt.

Supermodellen och miljardärsdottern Bella Hadid har gjort om hela sitt ansikte.

Supermodellen och miljardärsdottern Bella Hadid har gjort om hela sitt ansikte.

Foto: Evan Agostini

Ledare2023-09-21 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Vi lever i en märklig tid. På bara något decennium har skönhetsoperationer, injektioner och ingrepp gått från att vara en företeelse som Hollywoodkändisar ägnar sig åt och som man inte talar högt om i bekantskapskretsen, till något helt normaliserat och vanligt förekommande. Även bland unga människor. Med personer som Kylie Jenner och Bella Hadid som förebilder görs näs- och käkoperationer, bröstförstoringar och buttlifts. Varför se ut som en vanlig människa när man kan se ut som en docka med liten knappnäsa, höga kindben, fylliga läppar och timglasfigur?

I takt med den exploderande efterfrågan har också antalet felbehandlingar och vårdskador ökat med både stort lidande för individer och undanträngning av annan viktig sjukvård som följd.

Många är också de som kunnat göra sig en hacka på människors osäkerhet och strävan efter perfektion. Under lång tid var marknaden för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar till stora delar oreglerad. 2021 trädde en lag i kraft som innebar att bara läkare, tandläkare och sjuksköterskor fick ge estetiska injektioner och bara läkare med adekvat specialistkompetens fick utföra skönhetsoperationer. Det har dock inte hjälpt särskilt mycket.

När Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, 2022 utförde en tillsyn av 33 skönhetssalonger som utför estetiska injektioner, ledde det till att samtliga fick anmärkningar för allvarliga brister. Till exempel förekom det på 14 av klinikerna att injektionsbehandlingar utfördes av personal som saknade den legitimation. På två kliniker utfördes även kirurgi av icke legitimerad personal.

Konsekvenserna av granskningen blev att Ivo förbjöd ett par av klinikerna från att utföra fler behandlingar. Fem ålades att antingen säkerställa att injektionsbehandlingar utförs av legitimerad personal eller upphöra med dem. I resterande ärenden kräver myndigheten att
verksamheterna redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att få bukt med bristerna.

Nu går Ivo vidare med fortsatt kontroll av skönhetsvården. Under hösten görs en riktad tillsyn av kliniker över hela landet som utför estetiska kirurgiska ingrepp. Risken är överhängande att det man hittar liknar det som återfanns på skönhetssalongerna. Det är en lukrativ bransch och med utgångspunkt ifrån hur populärt det numera är att göra om sig själv, är incitamenten att ge sig in i leken för såna som saknar etisk kompass, legitimation och specialistutbildning stora.

Förutom att det ur rent mänsklig aspekt är djupt sorgligt att människor inte kan känna trygghet och uppskattning över det utseende de har, är det allvarligt att riskerna med skönhetsoperationer ofta tonas ned och att influencerkulturen påverkar unga att göra ingrepp som kan orsaka livslånga skador. Operationer innebär alltid ett vågspel. Särskilt farligt är det om den eller de som utför ingreppet saknar tillräcklig kompetens.

Därför är det viktigt att Ivo om (när) de upptäcker ytterligare brister slår ned hårt på de verksamheter som inte utförs på ett patientsäkert sätt. Att de faktiskt går hela vägen och utfärdar verksamhetsförbud. Människor ska inte behöva dö för att de drömmer om att känna sig vackra.