Man ska inte skräpa ner i stan med elsparkcyklar

Tänk vad bra det hade kunnat vara. Elsparkcyklarna ger snabba och utsläppsfria resor. Du hyr dem enkelt och smidigt. Men finns det en framsida så finns det också en baksida.

Ledare 16 juni 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Nu är de här, i Skellefteå, elsparkcyklarna att hyra.

Till glädje för vissa, till besvikelse och ilska för andra.

Tänk vad bra det hade kunnat vara. Elsparkcyklarna ger snabba och utsläppsfria resor. Du hyr dem enkelt och smidigt via en mobilapp.

Men finns det en framsida så finns det också en baksida. Elsparkcyklarna slängs lite här och var, stökar ner och förfular stadsbilden. De senaste åren har olyckorna ökat nästan varje år, från att knappt ha synts till i statistiken.

Det ska i ärlighetens namn sägas att ovanstående problematik i dagsläget främst kan relateras till städer större än Skellefteå.

Men i en tjänsteskrivelse, författad av förvaltningen samhällsbyggnad, står det bland annat att läsa att ”det totala antalet elsparkcyklar som får hyras ut inom Skellefteå kommun är 300.”

Det är många det. Även om det är ett tak som kanske inte ens uppnås.

Skellefteå är en stad som växer. Och i takt med att stan växer så ökar kraven på en väl fungerande transportinfrastruktur. Det behövs bra lösningar för både korta och långa sträckor. Fossilfria transportlösningar.

Här kan elsparkcyklarna komma att spela en viktig roll. Om de används på rätt sätt vill säga.

Och även om de inte används på rätt sätt så är det inte mycket som tyder på att de är på väg att försvinna. Snarare tvärtom.

Hastigheten kan begränsas med hjälp av GPS. I Skellefteå har maxhastigheten satts till 6 km/tim inom vissa områden. Det är bra.

I höst ska det dessutom vara slut med de felparkerade, det vill säga slängda, elsparkcyklarna. Från och med 1 september ska felparkerade elsparkcyklar kunna forslas bort av polis eller kommunen. De företag som hyr ut elsparkcyklarna får då stå för kostnaderna. Det beslutade regeringen på onsdagen (15/2 0200). Det är också bra.

Men visst är det märkligt att det alltid finns de som inte kan visa hänsyn till andra.

Som gör att gamla regler och förordningar måste uppdateras, som gör att nya måste införas. Som inte inser att en synskadad person kan snubbla över en slängd elsparkcykel, eller att en rörelsehindrad inte kan komma förbi med sin rullstol.

Rätt använda och utnyttjade är elsparkcyklar ett förstklassigt transportmedel. Fel använda och utnyttjade är de ett gissel.

Uppmaningen till polisen och kommunen blir: Forsla bort de elsparkcyklar som står där de inte ska stå.

Fotnot: Ovanstående text rör främst de elsparkcyklar som räknas som cyklar, det vill säga de som inte går snabbare än 20 km/tim eller har en starkare motor än 250 watt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa