Lyssna på de unga och kloka

Generation Z:s konsumtion är ofta mer medveten än föräldragenerationernas. Därför finns det goda skäl att lyssna och lära och på så sätt ta ett större ansvar för framtiden.

Att köpa närproducerat kött är ett sätt att påverka.

Att köpa närproducerat kött är ett sätt att påverka.

Foto: Kallestad, Gorm

Ledare2023-08-14 07:03
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Gammal är äldst. Så är det. Inte sällan medför en längre tid i livet mer erfarenhet och större klokskap. Men det finns områden där äldre generationer tveklöst borde lyssna på och ta intryck av sina barn och barnbarn. Konsumtionsvanor är ett sådant.

En aktuell rapport från branschorganisationen Svensk Handel visar att Generation Z (unga födda mellan 1997 och 2012) ställer höga krav på de företag de handlar ifrån. Både vad gäller arbetsförhållanden och värderingar. Så många som 70 procent av ungdomarna har valt bort att köpa varor från kedjor eller leverantörer som de upplever står för fel saker. Många kan också tänka sig att gå så långt som att bojkotta olika produkter.

Generation Z är de första som vuxit upp med internet som en naturlig del av livet och de är vana vid att söka information och påverka via nätet. De har präglats av stora internationella rörelser som Black lives matter, #Metoo och Fridays for future och i jämförelse med tidigare generationer finns ett betydligt större intresse för politik och samhällsfrågor. I tiden ligger också att engagera sig för förändring i organisationer med ett tydligt syfte och mål i större utsträckning än i politiska ungdomsförbund eller liknande. Med andra ord måste de företag som i framtiden vill behålla sina marknadsandelar eller har planer på att växa, ta värderingsfrågorna på allvar.

Att tillverka eller importera varor från länder och fabriker där arbetarna saknar rättigheter eller riskerar att skadas och bli sjuka är därför knappast något framgångskoncept. Inte heller att stoppa huvudet i sanden när det gäller hållbarhets- djurskydds- eller klimatfrågor.

Inom en snar framtid kommer Generation Z att bli allt mer köpstark och 2030 utgör de en tredjedel av den arbetsföra befolkningen. De kommer även att ta en större plats i beslutande församlingar. Svensk Handel uppmanar därför sina medlemmar att bli bättre på att förstå och möta denna typ av konsument.  

För företagen kommer det till exempel att bli allt viktigare att ta ställning i viktiga samhällsfrågor och bygga varumärke genom att fatta beslut inom verksamheten som gynnar hållbarhet, god arbetskultur och klimatnytta. De företag som inte gör det kommer sakta men säkert förlora marknadsandelar och relevans.

För de äldre generationerna, från Millennials (födda mellan 1981 – 1996), Generation X (födda mellan 1965 – 1980), Baby Boomers (födda mellan 1946 – 1964) till de ännu äldre finns här mycket att lära. Inte minst att köpbeteende är ett sätt att påverka och genom att välja hur och vad vi handlar väljer vi aktivt vilket samhälle vi vill ha.

Uppskattar man öppna landskap och djurvälfärd? Köp kött och mjölk från svenska gårdar. Värnar man om klimat och miljö? Välj producenter och detaljister som klimatkompenserar och använder material och tillverkningssätt som inte förstör vår jord. Anser man att arbetsrätt, antirasism och jämställdhet är viktigt, välj att interagera med företag som har kollektivavtal, behandlar sina anställda väl och aktivt arbetar mot diskriminering. Vill man stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter? Handla inte varor importerade från skurkstater.

Vi har alla ett ansvar för framtiden. Det vet de unga. Det är dags att vi andra lyssnar på dem.