Liberalernas offensiv mot läskrisen

Regeringens lässatsning, som nyligen presenterades av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) är ett bra första steg för att stärka svenska elevers läsförmåga.

Skolminister Lotta Edholm (L) vill lägga mer pengar på bemannade skolbibliotek, för att svenska barn ska bli säkrare läsare.

Skolminister Lotta Edholm (L) vill lägga mer pengar på bemannade skolbibliotek, för att svenska barn ska bli säkrare läsare.

Foto: Oscar Olsson/TT

Ledare2023-09-19 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Läsning öppnar dörren till andra världar. Det är kanske något klyschigt, men sant. Genom böcker går det att resa till månen, 1800-talets Hokkaido och Midgård – utan att ens gå utanför dörren. "Du förstår aldrig riktigt en person förrän du ser saker från hans synvinkel – förrän du klättrar in i hans skinn och går omkring i det" slår Atticus Finch fast i romanen Dödssynden, och litteraturen låter oss göra just det.

Förutom att tjäna som eskapism och empatiträning är läsningen fundamental för att överföra kunskap. Med skriften kom förmågan att nedteckna visdomar för framtida generationer, vilket erbjöd ökade möjligheter att bygga vidare på redan vunna insikter. Någon bättre metod för kunskapstradering har vi ännu inte funnit, varför vi fortfarande är ett skriftsamhälle. Om än ett digitaliserat sådant, där djupläsning fått konkurrens med apparnas snabba kickar.

Därför är det oroande att svenska barn blir allt sämre på att läsa. Resultatet i senaste Pirls-mätningen var nedslående. Särskilt illa ser det ut för barn från socioekonomiskt svaga hem, där det inte finns välfyllda bokhyllor och föräldrar som kan hjälpa.

Problembilden var tydlig när arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) när han tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L) nyligen presenterade regeringens lässatsning. Sverige står inför en läskris.

För att vända utvecklingen presenterades ett antal konkreta åtgärder. Regeringen avsätter pengar till bemannade skolbibliotek, och för att köpa in böcker. Man föreslår att det ska tas fram läslistor, med förslag på lämpliga verk, för att underlätta för lärarna. Dessutom ökar man det årliga bidraget till Svenska barnboksinstitutet, för att stärka forskningen om barns läsande.

Ingen del av satsningen är dålig – frågan är främst om det är nog. Det anser inte de sex kulturchefer för stora svenska tidningar som i ett gemensamt upprop (Expressen 18/9) kräver åtgärder för att stoppa läskrisen. De talar ett befriande klarspråk, när de kallar det för ett fattigdomsbevis att många elever i svenska skolor saknar tillgång till egna läromedel och egna skönlitterära böcker. Och regeringens satsning på skolbibliotek kallar dem ett bra men otillräckligt första steg.

Men ett första steg är ett första steg, och satsningen bör även förstås i förhållande till regeringens syn på digitalisering i skolan. Skolminister Lotta Edholm rev upp det förslag på digitaliseringsstrategi för skolan som presenterades i fjol – för att den inte ansågs hålla måttet när det kom till vetenskaplighet. Kulturcheferna lyfter själva konkurrensen från skärmar och sociala medier som ett problem för barns läsning.

Att stoppa överivrig digitalisering är A och O för att skolan ska kunna agera kompensatoriskt, genom att agera som en frizon från det ständiga scrollandet. Om datorer och plattor ständigt pockar på uppmärksamhet även i skolan blir det svårare att ge eleverna den mängdträning som behövs för att bli en säker läsare – även med ett väl bemannat skolbibliotek. Och pengar som läggs på digitala läromedel hade istället kunnat gå till tryckta böcker. Det här förstår Liberalerna, som leder regeringens offensiv mot läskrisen.