Lesbisk folkrörelse osynliggör liberala kvinnor

Av solidaritet med alla som lever i länder där regnbågsflaggan inte får hissas är det angeläget att Pride genomförs i Sverige och med brett politiskt stöd. Då är historieskrivningen viktig.

Priderörelsen har fortfarande en stor betydelse, likaså det liberala arbetet för kvinnors och homosexuellas rättigheter vilket bidragit till väsentliga förbättringar.

Priderörelsen har fortfarande en stor betydelse, likaså det liberala arbetet för kvinnors och homosexuellas rättigheter vilket bidragit till väsentliga förbättringar.

Foto: Maja Suslin/TT

Ledare2023-08-03 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Denna vecka genomförs Stockholm Pride som firar 25-årsjubileum. Festivalens färgglada regnbågsflagga är ett globalt baner för rätten att få leva som man vill. Varje år hörs påståenden om att Pridparader i Sverige har spelat ut sin roll eftersom rörelsen numera är omfamnad av etablissemanget. Då vänder man bort blicken från det hat som hbtqi-personer fortfarande är måltavla för, även i vårt land.

På alltför många håll i världen förföljs, fängslas och mördas bögar, lesbiska, transpersoner och andra som faller utanför normen. För två månader sedan antog Uganda en av världens grymmaste antigay-lagar som tillåter att ”homosexuella handlingar” straffas med döden. Av solidaritet med alla som lever i länder där regnbågsflaggan inte kan hissas är det angeläget att Pride genomförs i Sverige och med bred politisk uppbackning.  

Det förekommer också invändningar om att Pride har blivit ett vänsterfenomen. Kritiken riskerar tyvärr att fräta på legitimiteten. Därför är det viktigt att hbtqi-rörelsen motbevisar och synliggör aktörer med olika ideologisk hemvist som kämpar för jämlikhet. Historieskrivningen är därför betydelsefull. Något som föreningen Lesbisk Makt behöver påminnas om.

Lesbisk Makt, med två anställda och lokalföreningar runt om i landet, jobbar enligt egen utsago för en stark lesbisk folkrörelse. Ett uttalat syfte är att sprida och bevara lesbisk kultur och historia. Därför är det nedslående att ta del av texter om legendariska Fogelstadgruppen som är publicerade på Lesbisk Makts webbplats.

Feministiska Fogelstadgruppen bildades på säteriet Fogelstad i Sörmland 1921 av godsets ägare Elisabeth Tamm och Elin Wägner, Honorine Hermelin, Ada Nilsson samt Kerstin Hesselgren. Inom konstellationen förekom samkönad kärlek men det är inte därför den är känd. Lesbisk Makt utmålar Fogelstadgruppen som partipolitiskt obunden. Sanningen är det fanns starka kopplingar till liberalismen. Trist nog väljer en nutida lesbisk folkrörelse att dölja detta historiska faktum.

Gruppens fem grundare var alla medlemmar i Frisinnade kvinnor som stod nära Liberala samlingspartiet, föregångare till dagens Liberalerna. Vid denna tid användes begreppet frisinnad synonymt med reformsinnad liberal. Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm var bland de fem första kvinnorna som tog plats i riksdagen efter den kvinnliga rösträttens införande. Båda valdes in på liberala mandat. Fogelstadsgruppen har skrivit in sig i historien främst genom initiativet Kvinnliga Medborgarskolan på godset i Sörmland. Under tre decennier utbildades hundratals kvinnor, från alla samhällsklasser och med olika politiska preferenser, för att ges kunskap och mod att påverka samhället.

Fogelstadgruppen insåg att man generöst måste bjuda in alla goda krafter om varaktig förändring ska skapas. Det är en lärdom även i vår tid. Regnbågsflaggan bör stolt fladdra över politikens vänster- och högerskala och synliggöra alla som försvarar fanans värden. Bara så bygger man en stark folkrörelse.