Landsbygden kan rustas med artificiell intelligens

För inlandets företag handlar artificiell intelligens om lönsamhet.

Ledare 10 juni 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Alla pratar om det.

Hur det har förändrat världen, hur det kommer att fortsätta förändra den, vårt sätt att leva.

Det handlar om artificiell intelligens, AI.

Enkelt uttryckt har människan med hjälp av matematik och programmering skapat maskiner till vissa delar överlägsna oss själva. Maskiner med förmåga att lösa komplexa beräkningar snabbare och långt mer precist än vad vi själva klarar av.

Läkare använder AI för att analysera röntgenbilder, banker för att förutsäga rörelser på aktiemarknaden. Självkörande bilar är AI. Ansiktsigenkänning är AI. Mycket annat är också AI.

Men AI är inte bara rymdforskning och uppgifter som är alltför komplicerade för den mänskliga hjärnan att klara av. AI är också bra på att lösa uppgifter som betraktas som så enkla att människan inte behövs.

Oavsett om vi gillar utvecklingen eller inte måste vi bejaka den och hoppa på det självkörande tåget. Som går på räls kontrollerad med hjälp av AI. Ljudvågor från rälsen har analyserats med hjälp av artificiell intelligens.

I höst startar ett AI-projekt i Malå. Tanken är att företagare i länets inlandskommuner ska lära sig mer om artificiell intelligens. Hur AI-tekniker ska kunna integreras i företagens produkter och tjänster.

Pengarna kommer från Region Västerbotten, Tillväxtverket och Malå kommun.

För länets företag – liknande kurser har arrangerats i Umeå och i Skellefteå – handlar AI självklart om lönsamhet.

I de flesta fall är artificiell intelligens billigare än den mänskliga. Men det handlar också om att övervaka processer och maskiner, om att upptäcka fel och kvalitetsbrister i produkten.

Självklart, ju mer artificiell intelligens, desto större inverkan på arbetsmarknaden. Risken finns att hela yrkeskategorier kan komma att försvinna. Det här ställer stora krav på samhällets förmåga till omskolning av de som blivit utan jobb.

Det ställer också krav på ett väl fungerande sociala skyddsnät.

I princip har hela året gått åt till kortsiktig politisk problemlösning. Men vi måste också börja inse att det finns ett samhälle på andra sidan coronakrisen som vi måste förbereda oss inför. Och då behövs de långsiktigt hållbara politiska besluten.

Självklart kommer inte artificiell intelligens att lösa inlandets strukturella problem. Demografin kommer inte att förändras av maskiner som övervakar andra maskiner. Däremot erbjuds företagen en pusselbit i överlevnadens svåra konst.

Vilket inte är nog så viktigt i dessa tider när de arbetstillfällen som skapas generellt sett skapas i kunskapsbaserade branscher i storstadsregionerna medan jobben på landsbygden tenderar att försvinna. I allt snabbare takt.


Ämnen du kan följa