Kortsiktiga stöd löser inte långsiktiga problem

Regeringen lägger tillsammans med Centerpartiet fram ett nytt bondepaket på drygt två miljarder kronor. De nya pengarna går främst till kött- och mejeriproduktion.
Regeringen lägger tillsammans med Centerpartiet fram ett nytt bondepaket på drygt två miljarder kronor. De nya pengarna går främst till kött- och mejeriproduktion.

Vi vet varken hur coronapandemin eller kriget i Ukraina utvecklas. Men en sak vet vi: När nästa kris kommer gäller det att Sverige står bättre rustat, att jordbrukssektorn står starkare.

Ledare 27 april 2022 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Två månader har passerat sedan Ryssland med en fullskalig invasion trappade upp kriget i Ukraina.

Precis som under coronapandemin har samhällets sårbarheter och tillkortakommanden hamnat i fokus.

Plötsligt landade till exempel behovet av en robust, inhemsk livsmedelsproduktion högt upp på den politiska agendan. I takt med att konstgödsel, foder, utsäde, drivmedel och en hel del annat blev dyrare hördes allt fler nödrop från en näring i kris.

”Samtidigt som vi står med ena benet mitt i en klimatkris, är vi på väg in i en begynnande global matkris. Kostnaderna för att producera mat har fullständigt exploderat den senaste tiden”, konstaterade till exempel Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, i en debattartikel i Aftonbladet (9/11 2021).

Den socialdemokratiska regeringen lyssnade. I februari kom ett första krispaket, i dagarna ett andra. En miljard kronor blev tre. Officiellt ett samarbete mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna, men i realiteten är fler partier än så för stöden.

Det nya bondepaketet rymmer förslag om återbetalning av dieselskatt från årsskiftet, miljardstöd till djurbönder och miljonstöd till yrkesfisket. Det nationella Norrlandsstödet, för jordbruk i norra Sverige, plussas på med 50 miljoner.

Självklart går det att ha synpunkter på stöd och paket. Vem som får det, storleken på det. Samtidigt måste man komma ihåg att i fallen med ”bondepaketen” så handlar det om en nationell angelägenhet, inhemsk livsmedelsproduktion, i en extrem situation.

Men det handlar också om att inte låta matpriserna bli alltför höga. Vilket slår hårt mot ekonomiskt svaga familjer. Förhoppningen från regeringens sida är (förmodligen) att matbutikerna inte kommer att acceptera att bönderna får bättre betalt samtidigt som de får stöd.

När livsmedelspriserna stiger, när insatsvarorna blir dyrare och energipriserna springer iväg måste politiken inte bara reagera utan också agera. Vilken den gjort i det här fallet. Det är bra.

Samtidigt är allehanda stöd och paket bara en kortsiktig lösning. Om det svenska lantbruket inte bara ska överleva utan också utvecklas behövs helt andra insatser än kortsiktiga krispaket.

Som i så många andra branscher vore det klokt att börja med att se över regelverket. Vilka regler som hindrar, försvårar och fördyrar.

Vi vet varken hur coronapandemin eller kriget i Ukraina utvecklas.

Men en sak vet vi: När nästa kris kommer gäller det att Sverige står bättre rustat, att jordbrukssektorn står starkare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa