Kommuner har ett ansvar för lokal ekonomi

Småföretag skapar jobb som sällan riskerar att försvinna till Kina och gör att skattemedel används på ett klokare sätt. Därför bör inte offentlig upphandling krånglas till i onödan.

Snöröjning är en av de saker som upphandlas av kommunerna. Men många mindre företag upplever att det blivit krångligare att ge anbud till offentlig sektor.

Snöröjning är en av de saker som upphandlas av kommunerna. Men många mindre företag upplever att det blivit krångligare att ge anbud till offentlig sektor.

Foto: Anders Wiklund/TT

Ledare2023-10-02 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Små och medelstora verksamheter (med under 250 anställda) utgör enligt statistik från Tillväxtverket  99,9 procent av de 1,2 miljoner företagen i Sverige. De utgör själva grundfundamentet för vår gemensamma välfärd. Småföretagen finns över hela landet, en del växer sig stora och blir verksamheter som försörjer hela samhällen och genererar nya småföretag genom behov av underleverantörer. Men även de företag som fortsätter att hålla sig på en mer modest nivå har stor betydelse från norr till söder. Många är familjedrivna bolag som funnits i generationer och kommer att fortsätta att finnas kvar i Sverige och generera arbetstillfällen och skatteintäkter under överskådlig tid. I alla fall om förutsättningarna de ges för att verka och växa är rimliga.

Tyvärr är så inte alltid fallet. En aktuell rapport från Företagarna visar bland annat att det ofta är svårt för mindre företag att delta i offentlig upphandling. 17 procent av småföretagen deltar till exempel inte alls i offentlig upphandling på grund av att det upplevs för komplicerat och tar för lång tid och ungefär hälften av de som trots allt är med, uppger att krånglet ökat på senare år.

40 procent av småföretagen upplever också att de upphandlande organisationerna, till exempel kommuner och regioner, inte delar upp sina offentliga upphandlingar i mindre delar, något som försvårar för fler än de största leverantörerna att vara med och ge anbud. Hela 73 procent av de mindre bolagen menar dessutom att det i offentliga upphandlingar ofta ställs krav som är irrelevanta.

Det är olyckligt att det ser ut som det gör. När mindre lokala företag på grund av krångel stängs ute från såväl direktupphandling som annonserad upphandling och ramavtal har det en negativ påverkan på samhällsekonomin. Genom att istället förenkla upphandlingarna och möjliggöra för småföretag att delta stimuleras den ekonomiska utvecklingen i kommunen eller regionen. En bredd i leverantörsledet med flera olika aktörer skapar också en ökad konkurrens och högre kvalitet på varor och tjänster samt att offentlig sektor får bästa möjliga värde för skattemedlen.

När de mindre aktörerna stängs ute kan offentlig sektors beroende av stora koncerner med monopolställning tvärtom leda till både en sårbarhet i leveranskedjor och kostnader som inte är rimliga i förhållande till vad som upphandlas.

Relativt ofta framkommer sådant som i Företagarnas rapport, vilket gör att det kan det verka som att offentlig upphandling omges av enormt fyrkantiga krav och att de ansvariga är bundna av stenhårda regelverk som gör att de är tvungna att välja de stora koncernens anbud. Det är de inte. Sorgligt nog är det istället ofta okunnighet och feghet som gör att man inte vågar ta ut svängarna och bredda perspektiven. Upphandlingsreglerna ger, tro det eller ej, kommuner och regioner relativt stort utrymme att själva formulera sina behov och krav. Det innebär att man på lokal nivå har ett ansvar för att underlätta för konkurrens och förbättra möjligheterna för mindre företag att lägga anbud. Ett ansvar många uppenbarligen inte tar trots Upphandlingsmyndighetens uppmaningar.

Småföretagarna bär Sverige på sina axlar. Det tryggar framtiden. Sparka inte undan benen för dem genom onödigt krångel.