Kampen för aborträtten måste föras hela tiden

Att USA:s högsta domstol kan kullkasta den nuvarande rätten till abort för alla kvinnor i landet är ytterst allvarligt. I förlängningen kan det komma att påverka även oss.

Motstånd. En demonstration för aborträtten vid USA:s högsta domstol, efter att uppgifter läckt om att abortlagstiftningen kan komma att rivas upp.

Motstånd. En demonstration för aborträtten vid USA:s högsta domstol, efter att uppgifter läckt om att abortlagstiftningen kan komma att rivas upp.

Foto: Gemunu Amarasinghe

Ledare2022-05-10 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Häromveckan läckte det ut ett dokument från USA:s högsta domstol som visar att en majoritet av domarna kan vara beredda att riva upp den dom som kallas ”Roe vs Wade”. Domen har sedan 1973 varit vägledande för amerikansk abortlagstiftning och garanterar alla kvinnor i USA rätt till abort fram till 24:e graviditetsveckan. De konservativa domarna, som efter före detta president Trumps utnämningar idag är i majoritet i Högsta domstolen, är även kritiska till domen ”Planned parenthood vs Casey” som kom 1992 och bland annat slår fast att kvinnor inte behöver informera sin make om de beslutar sig för abort.

I samband med den konservativa våg som sköljt över USA har flera amerikanska delstater styrda av värdekonservativa republikaner på senare år försökt att kringskära kvinnors aborträttigheter och till och med förbjuda abort. Så länge Roe vs Wade ligger som en blockering på federal nivå finns det dock ingen möjlighet att helt frånta kvinnor denna rättighet. Skulle denna dom kullkastas av domarna i Högsta domstolen och abortfrågan åter bli en fråga som avgörs på delstatsnivå är det en helt annan sak. I så fall kommer kvinnors rättigheter med stor sannolikhet kastas tillbaka ett halvsekel i så många som 20 amerikanska delstater. Inte bara USA skulle påverkas negativt. För det globala abortmotståndet skulle en sådan utveckling vara en stor seger. Inte minst i Europa och Sverige skulle det innebära att det abortmotstånd som pressats tillbaka under relativt lång tid riskera att få luft under vingarna.

Att fri abort fortfarande inte är inskrivet i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna är en stor skam. Samtidigt knyter aborträtten an till flera av artiklarna så tydligt att det egentligen inte borde vara nödvändigt. Som rätten till hälsa, jämställdhet, privatliv och religionsfrihet. Att bära och föda barn är något som i stor utsträckning påverkar kvinnor fysiskt såväl som psykiskt och kan innebära stora medicinska risker. Att fatta beslut om en huruvida en graviditet ska fortskrida bör därför vara upp till den enskilda kvinnan. Dessutom är det utifrån de risker otrygga fosterfördrivningar innebär en självklarhet att vården bör finnas tillgänglig för att hjälpa till med aborter. Kvinnor kommer alltid att bli gravida även då det inte är önskvärt eller lämpligt. Av flera skäl. Vilka dessa må vara är helt irrelevant.

Vi får heller aldrig glömma att abortfrågan i realiteten inte handlar om barn eller liv. Det handlar bara om kontroll. Kontroll över kvinnor. Kontroll över kvinnors liv och kontroll över avkomman. Om det var så att de värdekonservativa fundamentalisterna egentligen ömmade för barnen eller ville skydda livets okränkbarhet, hade de lagt betydligt mer energi på att hjälpa fattiga, hemlösa och inte minst föräldralösa barn som fötts in i misär på grund av att deras våldtagna tonårsmödrar förvägrats abort.

I juni förväntas den amerikanska Högsta domstolen fatta sitt beslut i abortfrågan. Men det finns ingen anledning att vänta på det. Kampen för att värna kvinnors rätt till sin reproduktiva hälsa måste pågå hela tiden, överallt, tills målet om fri och trygg abort för alla är nått.