Inte nog att ta kritiken på nästan fullt allvar

Skellefteå är en kommun med höga tankar om sig själv, som anser att ingen privat aktör kan sköta vården och omsorgen bättre.

Ledare 10 februari 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Man kan lätt förledas att tro att den offentliga äldreomsorgen i Skellefteå är utan fel och brister.

I varje fall om man ska tro på vad röda politiker av allehanda schatteringar säger i debatten. Om inte rakt ut så i varje fall mellan raderna.

Men så är det naturligtvis inte.

Den privata äldreomsorgen är långtifrån felfri. Men att hålla på att diskutera vilka fel och brister som är värst lönar sig föga. I fallet Skellefteå är det dessutom omöjligt eftersom röda politiker konsekvent sagt nej till privata vårdgivare och alternativ.

Det saknas helt enkelt möjligheter till jämförelser.

Och hade inte rapporter pekat på motsatsen hade äldreomsorgen i Skellefteå mycket väl kunnat ”marknadsföras” som fläckfri.

Revisions- och konsultföretaget EY har tittat på hur socialnämnden arbetar med kvaliteten i äldreomsorgen. Och hittat en rad ”fel och brister”. Deras slutsats är att nämnden har dålig kontroll över arbetet.

Nu är revisorer också ett lite speciellt släkte. Likt en Alan Greenspan, tidigare ordförande för USA:s centralbank, vägs deras ord på guldvåg. Så när EY-revisorerna tar i som de gör i sin granskning av nämndens arbete så är det allvar – och allvarligt.

Eller som Stina Engström (L), ledamot i socialnämnden, säger till Norran (3/2 2022): ”De tog i från tårna. Vi baxnade. Det var oerhört tuff kritik – förstår ni vilket allvarligt läge ni försatt er i sa de gång på gång.”

Förhoppningsvis förstår socialnämndens politiker i allmänhet, och dess röda majoritet i synnerhet, allvaret i kritiken.

Detsamma gäller för socialkontorets chefer. För det är allvarligt att kommunen inte uppdaterat systemet för ledning av kvalitetsarbetet.

Det är både allvarligt och inte acceptabelt.

Ledningssystemets uppgift är viktig. Det ska klargöra och beskriva hur en organisation styr sin verksamhet. Det kan till exempel handla om vem som bär ansvaret för olika händelser, om dokumentation och om rutiner för uppföljning.

För att spetsa till det hela: Likt ett skepp utan kapten och utan en klar och tydlig hierarkisk ordning har socialnämnden navigerat omkring bland några av samhällets svagare grupper. Personer som är mer eller mindre beroende av samhällets insatser.

Och då duger det inte att som Katarzyna Wikström, förvaltningschef för socialkontoret, försöka mildra och bortförklara delar av revisorernas kritik.

I ett pressmeddelande från Skellefteå kommun (8/2 2022) säger hon: ”Det är olyckligt att vi på förvaltningen inte lyckats förse revisorerna med ett komplett underlag. Följden har blivit att det kvalitetsarbete som faktiskt genomförs på avdelningen inte lyfts i rapporten, vilket leder till att bilden inte blir komplett.”

Kan det beror på att det saknas dokumenterade rutiner och processer för uppföljning, som revisorerna pekar på?

Liknande kritik kan riktas mot socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S). Precis som Katarzyna Wikström medger han att nämnden kritiseras, att kritiken ska tas på allvar, men med den infogade brasklappen att han ser brister i rapporten.

Man kan lätt förledas att tro att äldreomsorgen i Skellefteå är utan fel och brister. Så är naturligtvis inte fallet.

Problemet är att de som är i behov av vård och omsorg är hänvisade till kommunens äldreomsorg/hemtjänst. De har ingen möjlighet att välja, att välja bort. Och är de så sjuka att de inte kan välja så har inte deras närmaste anhöriga någon valmöjlighet de heller.

Det är fullt förståeligt att många känner sig otrygga efter Norrans återkommande skriverier om kvalitetsproblem och anmälningar inom vård och omsorg. Vilket inte minst alla insändare vittnar om.

Nu har nämnden fram till mars på sig för att komma med svar på hur de hade tänkt sig komma tillrätta med felen och bristerna. Det råder ingen brist på förbättringspotential.

Hade den här situationen kunnat undvikas?

Kanske om chefer, mellanchefer och politiker lyssnat på den kritik som funnits i stället för att köpa ut anställda som slagit larm. För de har funnits. Det finns till och med de som vill göra gällande att greppet att köpa ut personal är satt i system. På fem år har Skellefteå kommun spenderat mer än 30 miljoner kronor på utköp av 220 medarbetare.

Skellefteå är en kommun med höga tankar om sig själv, som anser att ingen privat aktör kan sköta vården och omsorgen bättre.

Men varje gång händelser som den här (= revisionsrapporten) rullas upp innebär det kritik mot kommunens eget sätt att sköta de verksamheter som de själva sköter/fortsättningsvis vill sköta.

Till slut har droppen urholkat stenen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Låt självbestämmande bli ledstjärna i äldreomsorgen

Låt självbestämmande bli ledstjärna i äldreomsorgen

Åldring bröt lårbenet – fick vänta länge på vård • Bristande kommunikation

Åldring bröt lårbenet – fick vänta länge på vård • Bristande kommunikation

Åldring jagad på boende – räddad av personal • Bankade högljutt på dörren

Åldring jagad på boende – räddad av personal • Bankade högljutt på dörren

Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten: Det största tillväxthindret – bristen på kompetens

Äldreomsorgspersonal slår larm om dålig arbetsmiljö • ”Nu har det bara rasat” • Det vill politikerna göra

Äldreomsorgspersonal slår larm om dålig arbetsmiljö • ”Nu har det bara rasat” • Det vill politikerna göra
Visa fler