Ingen lärare ska behöva tåla stryk

Det är bra att det utvecklas metoder för att förebygga kränkningar mot lärare.

Allt fler lärare uppger att de hotas eller utsätts för kränkningar i klassrummet eller i skolans miljö.

Allt fler lärare uppger att de hotas eller utsätts för kränkningar i klassrummet eller i skolans miljö.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT Nyhetsbyrån

Ledare2022-11-28 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan anmäldes en skolpolitiker i Värmland för kränkande beteende mot två lärare (Skolvärlden 14/11 2022).

Politikern, som också är förälder till barn i den skola där lärarna arbetar, har utsatt dem för glåpord och hård kritik för att slutligen ha försökt förmå rektorn att avskeda dem.

Situationen är långt ifrån unik. På senare år har det blivit allt vanligare att lärare utsätts för trakasserier, påtryckningar och/eller kränkande särbehandling i sin yrkesroll.

De som ligger bakom lärarmobbningen kan vara allt ifrån elever till föräldrar, skolledning, eller som i fallet ovan, politiker. I takt med att lärarens status sjunkit tycks det också ha blivit mer accepterat för människor att uppföra sig illa mot dem som undervisar i skolan.

En undersökning, som Lärarnas riksförbund gjorde 2019, visar att 16 procent av fackförbundets medlemmar upplever elever som mobbar och kränker lärare som ett arbetsmiljöproblem.

Det hot och det våld som drabbar lärare blir också allt värre. I undersökningen vittnar lärare om hur de blir slagna med tillhyggen eller knytnävar, hur elever kastar stolar, rivs, nyps, sparkar mot smalbenen och framför diverse grova muntliga hot.

Dessutom har digitaliseringen öppnat ytterligare en arena för att sprida kränkningar. Via mejl, eller på sociala medier, hetsas det mot lärare och smygtagna filmer, som hänger ut enskilda pedagoger, blir publicerade.

Föräldrar, som är missnöjda med sina barns betyg, eller andra delar av skolverksamheten, känner sig ofta berättigade att framföra detta till barnets lärare på ett allt annat än civiliserat sätt.

Samtidigt som den här utvecklingen pågår saknar många skolor strategier för att hantera kränkningar och påtryckningar mot lärare.

Rektorer förväntas ta sitt arbetsgivaransvar, men får svårt att agera eftersom det i hög grad saknas metoder för hur man bör arbeta förebyggande för att stärka lärarna och motverka att de utsätts för olika sorters hot, våld och kränkningar.

Sedan tre år tillbaka pågår det ett forskningsprojekt vid Malmö universitet där man i samarbete med åtta skolor försöker hitta sätt att förhindra och hantera kränkningar och hot mot lärare.

Enligt forskaren Rebecka Cowen Forsell har projektet två syften. Ett är få en djupare förståelse kring hur mobbning mot lärare uppstår och sprids. Det andra är att ta fram strategier som skolorna kan arbeta med i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Att de människor som är vårt lands kunskapsmässiga ryggrad, och som kämpar för att ge nästa generation de grundkunskaper den behöver, ska behöva stå ut med mobbning och trakasserier är helt oacceptabelt.

Redan nu råder lärarbrist på många håll i landet och erfarna lärare överger yrket för att börja arbeta i branscher med bättre villkor och löner. Den situationen förbättras knappast av att risken för påtryckningar och mobbning ökar.

Det är utmärkt med forskningsprojekt som det i Malmö, som kan ge skolorna bättre verktyg för att arbeta förebyggande. Förhoppningsvis sprids metoderna över landet.

Samtidigt måste det även gå att markera tydligare mot såväl vuxna som barn som ger sig på lärare.

Ingen pedagog ska behöva gå till arbetet med en klump i magen, känna oro för att öppna mejlkorgen eller för få att få en stol i huvudet.