Industrin betalar priset för Ygemans energipolitik

Någon krisinsikt tycks inte finnas. Industrins larm avfärdas och kolkraftverkens utsläpp spelas ned.

Ledare 23 februari 2021 05:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

De har lärt sig agera på elmarknaden och gör vinst på det. Det är bra för företagen.

Så svarade energiminister Anders Ygeman (S) när han blev intervjuad i programmet ”30 minuter” (SVT 10/2 2021).

Frågan gällde skogsbolaget Holmen som flera gånger dragit ner på produktionen på grund av höga elpriser.

Det synsättet är typiskt för regeringens sätt att se på energifrågorna.

Det visar också hur man missar poängen i den kritik som riktats mot energipolitiken.

Att företagen kan anpassa sig till en svängig och osäker elmarknad betyder inte att det är bra att de gör det. Tvärtom har Sveriges billiga och pålitliga elförsörjning varit en konkurrensfördel för industrin under decennier.

När företag ser att elpriserna flyger upp, och ner och till och med får beskedet att de inte tillåts expandera, är det förödande för investeringsviljan och hotar på sikt vårt välstånd.

På samma sätt har regeringsföreträdarna försökt spela ned betydelsen av elimporten.

Det är sant att vi exporterar stora mängder el på helårsbasis. Men det förändrar inte att fossil import eller egen reservkraft är allvarligt ur klimatsynpunkt när den väl inträffar.

Varje dag som oljekraftverket i Karlshamn går för fullt motsvarar nästan tre procent av svenskarnas flygresor i utsläpp.

Framför allt visar vinterns problem på hur små marginaler det svenska elsystemet har redan nu.

Hur svängiga elpriser, hur väderberoende el, hur mycket fossil import kan vi då vänta oss om 20 år när regeringen har som mål att alla kärnkraftsreaktorer ska vara nedlagda?

Det är morgondagens elsystem som vi måste planera för i dag. Regeringens planer ser inte lovande ut.

Man talar gärna om det utbyggda stamnätet som ska öka överföringskapaciteten från norr till söder. Men glömmer att nämna att norra Sveriges elöverskott förväntas vara intecknat om bara några år.

Man planerar än mer subventioner till väderberoende kraft – som slopade anslutningsavgifter till havsbaserad vindkraft – och fortsätter därmed att slå undan benen för den baskraft som behövs både av produktionsskäl och för att stabilisera systemet.

Någon krisinsikt tycks inte finnas. Industrins larm avfärdas och kolkraftverkens utsläpp spelas ned.

Energiministern antyder till och med att det är bra när pappersbruken stoppar sin produktion.

Är det verkligen det gamla industripartiet som talar?

Ämnen du kan följa