Hög tid att kriminalisera tjänstemannaförföljelse

Hot och trakasserier mot offentligt anställda är ett hot mot hela samhället.

Flera rapporter och genomgångar har visat att trakasserier och hot mot myndighetsanställda är ett växande problem.

Flera rapporter och genomgångar har visat att trakasserier och hot mot myndighetsanställda är ett växande problem.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Ledare2022-05-24 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

På många myndigheter är det ett återkommande problem att anställda utsätts för hot och trakasserier.

För två år sedan visade en genomgång, som Sveriges Television gjorde, att mellan 30 och 60 procent av de anställda, på de värst drabbade myndigheterna, varit utsatta. I fjol visade en medlemsundersökning från fackförbundet ST att en tredjedel av alla myndigheter hade problem med att anställda blivit utsatta för hot eller rent av våld.

Värst drabbade är myndigheter som tar beslut med stor påverkan på människors privatliv och privatekonomi. Som Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det är de anställda som jobbar med medborgarkontakt som är värst drabbade.

Att det här är ett problem som vuxit i omfattning visar att det finns en allt större grupp människor med låg tillit för svensk offentlig sektor.

Något som även illustrerades av vårvinterns demonstrationer mot socialtjänsten, med tillhörande påverkanskampanj online, där staten anklagades för att kidnappa muslimska barn.

Ett annat oroväckande tecken i tiden är påskkravallerna och efterspelet där det visade sig att en illavarslande stor del av svenskarna vill tumma på yttrandefriheten och förbjuda kränkande demonstrationer.

Det finns uppenbara sprickor i samhällskontraktet som måste lagas. Därför är det bra att Liberalerna lagt fram ett förslag om att kriminalisera tjänstemannaförföljelse. Det skickar ut en tydlig signal om hur samhället ser på hot och/eller uthängningar i sociala medier mot offentliganställda. Den typen av försök till påtryckningar kan inte accepteras.

Men det är också viktigt för att gedigen kompetens i offentlig sektor kommer att vara avgörande för att kunna vända utvecklingen. Det blir svårt att bibehålla kompetensen om en utsatt arbetsmiljö gör att många anställda överväger att säga upp sig.

Det är ett bland flera förslag som inspirerats av Frankrikes president Emmanuel Macron och dennes handlingsplan för att bekämpa radikalisering. Förslaget är ett bra komplement till Liberalernas förortslyft, ett reformpaket med det ambitiösa målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030.

Det ska inte vara acceptabelt att hota och trakassera myndighetsanställda, vare sig som hämnd för fattade beslut eller för att försöka få sin vilja igenom. Hot som riktas mot det offentliga är hot mot oss alla som behöver tas på största möjliga allvar.