Hela Sverige måste kunna surfa om hela Sverige ska leva

Tillgången till/avsaknaden av snabbt bredband får inte bli ytterligare en klyfta mellan stad och land. För att hela Sverige ska leva måste hela Sverige kunna surfa. Snabbt dessutom.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) menar att det inte är mer statliga pengar som ska till.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) menar att det inte är mer statliga pengar som ska till.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Ledare2021-07-15 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hela Sverige ska leva.

Men för att hela Sverige ska kunna leva måste hela Sverige kunna surfa. Snabbt. På nätet.

Men hela Sverige kan inte surfa. Regeringen har missat bredbandsmålet.

Så här är det: 2020 skulle 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Det målet har missats. 2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det målet lär också missas. 2025 ska 98 procent av Sverige ha tillgång till snabbt bredband om 1 gigabit per sekund. Även det målet lär missas.

Anledningen därtill stavas brist på pengar. Det är förhållandevis billigt att bygga ut i områden där många bor, förhållandevis dyrt i områden där det finns få hushåll.

Någon som blir förvånad av följande information: I Stockholms kommun har över 99 procent tillgång till snabbt bredband. I Arjeplogs kommun saknar cirka hälften av alla hushåll snabb uppkoppling.

Tätbefolkat mot glesbefolkat. Stad mot land. Allting är precis som vanligt.

Post- och telestyrelsen har räknat, och räknat. När de räknat färdigt dyker den hisnande summan 22 miljarder upp. Så mycket behövs det – i kronor räknat – för att nå alla de ambitiösa bredbandsmål som regeringen satt upp.

Men av rocken, som den lille mannen i sagan ville ha uppsydd, blev det bara ett par vantar. Regeringen skjuter till 1,6 miljarder kronor och från regionalfonderna kommer 1,2. Summa summarum saknad ”bara” 19,2 miljarder för att regeringen ska nå sina egna mål.

Samtidigt menar digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) att det är inte mer pengar från staten som är lösningen. I stället vill han att bredbandsutbyggnaden i första hand ska vara marknadsdriven (Sveriges Television 12/1 2020).

Det är i grunden en god idé att låta marknaden styra. Marknaden är bra där den fungerar. Men där marknaden inte fungerar måste andra lösningar till, främst offentliga sådana. Därtill måste en digitaliseringsstrategi vara realistisk. Det har inte regeringens från 2016 varit.

Stora ambitioner och lite pengar är ingen bra kombination.

Den pågående pandemin har lärt oss mycket. Aha-upplevelserna har avlöst varandra. En lärdom, som kommit lite i skymundan, är hur beroende dagens samhälle är av tillgången till snabbt internet. Företagen behöver det, de som studerar och arbetar hemifrån behöver det.

Tillgången till/avsaknaden av snabbt bredband får inte bli ytterligare en klyfta mellan stad och land.

För att hela Sverige ska leva måste hela Sverige kunna surfa. Snabbt.