Här blev det godkänt betyg för kulturhuset

Personer med funktionshinder deltar i mindre omfattning i fritids- och kulturaktiviteter. Läge att undersöka hur tillgängligt kulturhuset är för personer med funktionsnedsättning.

Ledare 8 oktober 2021 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det handlar om hur samhället utformas.

Det handlar om att så många som möjligt ska kunna ta del av det.

Det handlar om att kunna ta sig runt i samhället, få tillgång till information och kommunikation, kunna använda produkter och tjänster.

Det handlar kort och gott om tillgänglighet.

Det är inte speciellt svårt att slå fast att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället.

När politiker, myndigheter och makthavare träffas, när politiker, myndigheter och makthavare pratar, inte minst i offentliga sammanhang, låter det så bra. De vackra formuleringarna, de höga målsättningarna avlöser varandra. Men …

Statsminister Stefan Löfven (S) höll sin första regeringsförklaring hösten 2014. I den deklarerade han att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Många hoppades. Mer eller mindre förgäves skulle det visa sig. I det stora hela har inte mycket hänt.

Personer med funktionshinder har som grupp betraktad fortfarande lägre inkomst, arbetslösheten är högre och hälsan sämre. Dessutom deltar man i betydligt mindre omfattning i fritids- och kulturaktiviteter.

Läge att undersöka hur tillgängligt Skellefteås nya kulturhus är för personer med funktionsnedsättning.

Norrans reporter Robin Lindgren tog hjälp av Tomas Rönnblom som är rullstolsburen (7/10 2021).

Ett nybyggt kulturhus borde vara byggt efter konstens alla regler. Lätt att ta sig in i, lätt att ta sig runt i och lätt att ta sig ut ur. Även om man har en fysisk funktionsnedsättning. Och faktiskt. Arkitekterna, byggherrarna och alla andra inblandade tycks ha lyckats bra.

Lite skavanker här och där: En dörröppnare som inte fungerade, ett våningsplan utan toalett, hissar som är i minsta laget för stora rullstolar. Men i det stora hela stora ytor och bra tillgänglighet.

Samtidigt verkar många fortfarande låtsas som om de med funktionsnedsättning inte fanns. Små, trånga affärer, kaféer och restauranger, trappor utan rullstolsramper i offentliga miljöer, höga kantstenar, alltför få och alltför små hissar.

De funktionshindrade har tålmodigt väntat på att samhället ska vara till för dem också. På lika villkor. Sverige är på rätt väg, men mycket återstår att göra. Förutom de fysiska hindren handlar det om att slippa bli diskriminerad på arbetsmarknaden, i sjukvården och i skolan.

Kulturhuset i Skellefteå är ett bra exempel på att många av de fysiska hindren går att bygga bort, bara man tänker till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa