Här är några stjärnor i guld till Skellefteå kommun

Vad behövs för att få dem som flyttar till Skellefteå att stanna? Med hjälp av artificiell intelligens vill kommunen öka invånarnas engagemang i utformningen av framtidens Skellefteå.

Att som Skellefteå ta hjälp av invånarna när framtidens stad, framtidens kommun ska utformas är klokt.

Att som Skellefteå ta hjälp av invånarna när framtidens stad, framtidens kommun ska utformas är klokt.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/Svenska Dagbladet/TT Nyhetsbyrån

Ledare2022-11-29 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den digitala utvecklingen har förändrat människors liv.

Artificiell intelligens (AI) är inte bara framtiden. Den är redan här och nu.

Hur förklarar man artificiell intelligens? Grundläggande är det ett datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder som svar på vad de känner och vilka mål de har. Men det finns nästan lika många definitioner som det finns AI-experter.

Hur kommer Skellefteå att se ut om tio år?

Vad behövs för att få dem som i dag och i morgon flyttar till Skellefteå att stanna?

Det ska kommunen försöka utröna. Till sin hjälp tar man, enligt ett pressmeddelande, artificiell intelligens (AI). Förhoppningen är att man med hjälp av AI ska öka invånarnas engagemang i utformningen av framtidens Skellefteå.

Det är klokt. Den tiden är förbi när kommunerna kunde sitta med armarna i kors och vänta på familjer som ville flytta dit.

Det gjorde Skellefteå alltför länge. Befolkningskurvorna pekade stadigt neråt. Det gör man inte längre, och tur är väl det, när det råder brist på arbetskraft inom en rad sektorer. Både inom privat och offentlig sektor.

I dagarna startade ett pilotprojekt. De som är skrivna i kommunen sedan juli 2019 bjuds in att svara på frågan: Hur vill du att Skellefteå ska se ut i framtiden för att du både ska vilja och kunna bo kvar i decennier?

Det är en fråga som förmodligen samtliga Sveriges 290 kommuner söker svar på. Skellefteå ska göra det med hjälp av artificiell intelligens. Så är det i varje fall tänkt bortom det pilotprojekt som bland annat EU, Region Västerbotten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har varit med och finansierat.

Skellefteå växer snabbt, väldigt snabbt. Skellefteå är också på väg att förvandlas till en internationell stad där en lång rad olika nationaliteter ska verka och bo. Då behövs det en ”maskin” som behärskar en mängd olika språk.

Den teknik som Skellefteå förlitar sig på behärskar och förstår 100-tals språk. Den kan också – utan mänskliga filter och/eller förutfattade meningar – tolka känslor, tankar och idéer.

Att som Skellefteå ta hjälp av invånarna när framtidens stad, framtidens kommun ska utformas är klokt. Samtidigt kan det innebära en fara om invånarnas tankar och synpunkter inte överensstämmer med kommunens. Risken är då att man får en svekdebatt på halsen.

Men samtidigt, när plus och minus summerats, så är det ”plussen” som är i majoritet.

Att på det här sättet (och andra sätt) försöka involvera invånarna i den demokratiska processen förtjänar guldstjärnor.