Gör inte skolorna till superspridare av coronaviruset

Många lärare är oroliga för att smittspridningen i skolorna ska ta ny fart. Förmodligen är det en befogad oro.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.

Foto: Johan Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Ledare2021-08-25 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det råder inga som helst tveksamheter om vad Folkhälsomyndigheten tänker och tycker.

För det första: Smittspridningen av coronaviruset kommer att öka i höst – även bland äldre – för att nå sin kulmen i oktober. För det andra: Det är inte läge att dra ned på smittskyddsåtgärderna just nu.

Samtidigt som Folkhälsomyndigheten tänkt till, tagit fram tre olika scenarier för hur hösten kan bli, slår skolorna upp sina portar.

I somras beslutade nämligen regeringen att när höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning.

Alltså: Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst.

Risk för ökad smittspridning. Ja, absolut. Mellan lärare och elever, mellan elever och lärare, mellan lärare och lärare och mellan elever och elever. Många lärare är oroliga för att smittspridningen i skolorna ska ta ny fart. Förmodligen är det en befogad oro.

I det sammanhanget finns det ett par intressanta frågor att ställa: Hur långt ner i åldrarna ska man vaccinera, förbokade tider eller själv kunna bestämma och om skolan är en bra plats att vaccinera sig på.

Den första frågan lämnar jag därhän. Buden från forskarvärlden är många och allt annat än identiska. I Sverige erbjuds ungdomar, födda 2005 eller tidigare, vaccination. Även barn i åldern 12–15 år med ökad risk för svåra virusinfektioner erbjuds att bli vaccinerade.

Men Lärarnas riksförbund vill gå ett steg längre. De vill att också yngre barn, från 12 år, ska få möjlighet att vaccinera sig. Det gör man redan i exempelvis Finland och Danmark. I Sverige anser Folkhälsomyndigheten inte att nyttan är tillräckligt stor.

Att samhället fortfarande är sårbart råder det ingen som helst tvekan om. Anledningarna till att vaccinera sig är många. Totalt sett har den gått bra. En stor del av befolkningen är skyddad, om inte mot att smittas så i alla fall mot allvarlig sjukdom och död.

Samtidigt måste man vara medveten om att olika regioner lyckats olika bra med sina vaccinationsprogram. Både bland äldre och yngre.

I Uppsala är imponerande sju av tio 16- och 17-åringar som går till skolan vaccinerade med en dos. I Kronoberg var bara elva procent vaccinerade i mitten av augusti, i Stockholm 15. Allt enligt siffror som Sveriges Radios ekoredaktion tagit fram.

I Västerbotten var siffran 26 procent (Region Västerbotten 19 augusti 2021).

För att skolan inte ska förvandlas till en superspridare måste vaccinationstakten öka. Och det högst väsentligt. Om inte i alla regioner så i varje fall i en del. Att låta många ovaccinerade träffas på ett och samma ställe, som i skolan i vissa regioner, är att be om problem.

Det kan vara intressant att titta på vad Uppsala gjort (förutom att ligga i framkant vad gäller vaccineringen). Erik Sköldenberg, chefsläkare och produktionsansvarig för vaccinationer i Region Uppsala, säger till Sveriges Radio (17/8 2021): ”Vi skickade redan i vecka 29 ut kallelser med förbokade tider, och det är helt enkelt så många som kommit på sina tider och vaccinerat sig.”

Så är det. Hans teori stöds också av forskning och studier. Kallelser med förbokade tiden gör att fler väljer att vaccinera sig.

En amerikansk studie, som förvisso gjorts vid vanlig influensa, visar till vaccinationsgraden ökar med ungefär elva procent. Det finns en ännu inte publicerad studie som gäller vaccin vid covid-19 som visar ungefär samma resultat.

Det i kombination med att vaccinera eleverna ute på skolorna – inte på en vaccinationscentral eller hälsocentral – hade med stor sannolikhet påskyndat vaccinationenstakten. Naturligtvis under förutsättning att logistiken kring vaccin och personal fungerat.

Hösten 2021 är här med jobb, skola och vardagsrutiner. Den andra hösten med coronapandemin som en högst påtaglig faktor i våra liv.

Många har lärt sig mycket under pandemin. Sverige har i mångt och mycket valt att lita på människors goda omdöme, andra länder har infört oerhört mycket tuffare restriktioner. Hela samhällen har stängts ner.

Men för att undvika den fjärde våg av smittade, som smittskyddsläkaren Stephan Stenmark varnar för i länskollegan Västerbottens-Kuriten (24/8 2021), gäller det att hålla i och hålla ut. Att ta sitt vaccinationsansvar.

Sedan borde Region Västerbotten ta sig en funderare på om det inte är läge för i varje fall en försöksverksamhet med förbokade tider och att börja vaccinera ute på skolorna. Om inte finns det en risk att vi får se nya klusterutbrott på skolor runt om i länet.