Förbjud Tiktok-bantning med diabetesmedicin

Diabetesmedicinen Ozempic är närapå omöjlig att få tag på efter att den blivit populär bland influencers och andra som vill gå ned i vikt.
Diabetesmedicinen Ozempic är närapå omöjlig att få tag på efter att den blivit populär bland influencers och andra som vill gå ned i vikt.

Vår sjukvård bygger på att patienter som behöver vård mest ska få den. Det är en princip att värna. Diabetesmedicin bör bara i undantagsfall skrivas ut till överviktiga som måste banta.

Ledare 31 juli 2023 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Läkemedlet Ozempic kallas för Hollywoods sämst bevarade hemlighet. På Tiktok och Instagram finns tusentals inlägg om hur man kan rasa i vikt med hjälp av diabetesmedicinen som minskar aptiten. Svenska Diabetesförbundet slår larm om att patienter med diabetes typ 2 får jaga Ozempic på landets apotek efter att läkemedlet börjat användas av människor som vill tappa några kilo. Den globala efterfrågan har skapat en oväntad konflikt. Diabetiker ställs mot överviktiga.

I en undersökning som Diabetesförbundet publicerade i mitten av juli kan man ta del av desperata vittnesmål. ”Har varit utan Ozempic i 3 månader, helt slut överallt”. ”Fick åka 25 mil för att få tag på Ozempic”. Medicinen är både receptbelagd och är öronmärkt för diabetiker men det är fritt fram för läkare att ordinera den även för andra ändamål. I början av året rapporterade Dagens Nyheter om hur den privata digitala vårdgivaren Yazen, som är specialiserad på viktnedgång, skrev ut preparatet utan att varken typ 2-diabetes eller ett onormalt BMI förelåg. Så får det inte gå till.

Diabetiker kan endast få Ozempic om andra läkemedel inte fungerar mot sjukdomen. Medicinen sänker blodsockret för personer med typ 2 diabetes, vilket är nödvändigt då deras blodsockernivåer kan bli farligt höga. Diabetiker som tvingats byta läkemedel vittnar om biverkningar och instabila blodsockernivåer. Det innebär risk för komplikationer och följdsjukdomar, som är kostsamma för vården. Läkemedelsverket, Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Novo Nordisk, företaget bakom Ozempic, har alla uttryckt oro för att medicinen förskrivs till andra än diabetiker.

En halv miljon svenskar lever med diabetes, 90 procent av dessa har typ 2. Bristen på Ozempic innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Det är orimligt att vi har en situation där diabetiker inte får tag på livsviktig medicin samtidigt som samma läkemedel säljs utanför förmånssystemet. Begränsning i förskrivningen och utlämning av Ozempic måste därför införas skyndsamt. Medicinen behöver reserveras för den patientgrupp den är skapad för.

Frågan är dock komplex. Alla som bantar med Ozempic är inte normalviktiga Tiktok-användare som suktar efter att gå ner fem kilo utan att svettas på gymmet. Medicinen har inneburit ett paradigmskifte för personer med obesitas, det som tidigare kallades fetma. Det finns därför fall där det är motiverat att ge Ozempic till överviktiga, till exempel att kroppshyddan måste minska snabbt inför en livsviktig operation eller för att undvika att någon utvecklar allvarliga följdsjukdomar av obesitas, som just diabetes. Att skuldbelägga patienter som redan lider tjänar ingen på.

Triage är ett franskt ord som används inom akutsjukvård och katastrofmedicin, även i Sverige. Begreppet beskrevs första gången av Napoleon Bonapartes läkare när hästdragna vagnar skulle föra soldater från slagfältet. Triage innebär sortering av skadade i situationer med resursbrist. Vårt sjukvårdssystem bygger på att patienter som behöver vård mest ska få den. Det är en humanistisk princip att värna, även när det gäller diabetesmedicinen Ozempic.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa