Flyget har en framtid, det har inte utsläppen

Med de statliga miljarderna till SAS kommer hårda klimatkrav. Utsläppen måste minska både tydligt och snabbt.

Ledare 16 juni 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Sent ska syndaren vakna.

Syndaren är i det här fallet den rödgröna regeringen – socialdemokrater och miljöpartister – som inte kunde/ville se flygets betydelse för Sverige bortom alla rälsbrott, nedrivna kontaktledningar och illa skötta vägar.

De senaste dagarna har varit rena rama Bingolotto-dagar för flyget. De bildliga vinsterna har avlöst varandra.

100 miljoner kronor till de regionala flygplatserna vilket innebär en fördubbling jämfört med det sedvanliga årliga stödet.

900 miljoner kronor till Luftfartsverket för att de ska kunna upprätthålla samhällsviktiga uppdrag.

Drygt tre miljarder kronor till helstatliga Swedavia som driver tio flygplatser i landet.

Den svenska går in med fem miljarder kronor för att rädda SAS. Den danska regeringen har också gått med på stöd.

Vinster, ja. Högvinster, nej.

För flygbranschen har varit på väg att förblöda. Trots ordinarie och tillfälligt driftstöd beräknas de regionala flygplatserna gå back mot budget. Pengar som ägarna, i de allra flesta fallen kommunerna, får gå in med.

Skellefteå Airport hade för 2020 ett budgeterat underskott på 16,5 miljoner kronor. Det vill säga den kostnad som kommunen har för att driva flygplatsen. Den senaste prognosen landar på ett underskott på 30 miljoner.

Så tillskottet är välkommet, men inte tillräckligt för att täcka inkomstbortfallet.

Intressant att notera är att miljarderna till SAS inte är ”gratis”. Med pengarna kommer hårda klimatkrav. Utsläppen måste minska tydligt och snabbt.

Vilket gör att även flygkritiska miljöpartister kan skrodera om en miljöprofil i diskussionerna om stödmiljonerna med Socialdemokraterna och dess stödpartier Centerpartiet och Liberalerna.

Den utvecklingen, mot ett mera miljövänligt flyg, mot miljövänligare flygplatser, har redan inletts på Skellefteå Airport. Ett av målen är att inom ett år kunna börja kunna ta emot elflyg.

Bakom satsningen står Skellefteå Airport och Skellefteå Kraft.

Om allt går enligt planerna är kommersiell trafik med elflygplan inte mer än några år bort.

Flyget och flygplatserna har tack vare regeringens miljarder fått lite andrum. De villkorade stödmiljarderna kan också ses som ett mer omfattande startskott för övergången till ett mer miljö- och klimatvänligt flyg.

Det har sagts många gånger, och det tål att sägas igen: Räddas inte flyget och flygplatserna stängs Sverige.


Ämnen du kan följa