EU-skatter är en osäker väg framåt

EU:s långtidsbudget är positiv för den europeiska ekonomin men EU-skatter oroar.
EU:s långtidsbudget är positiv för den europeiska ekonomin men EU-skatter oroar.

När Sverige en gång väl accepterat EU-skatter blir det att bli svårt att säga nej till nya som ska finansiera nya utgifter.

Ledare 16 juli 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Efter många turer närmar sig förhandlingarna om EU:s långtidsbudget slutet.

De inleddes redan för två år sedan. Men när coronapandemin drog in över kontinenten förändrades förutsättningarna.

Nu finns det ett nytt förslag på bordet med både ökade utgifter och intäkter, bland annat i form av EU-skatter. Det kommer att diskuteras på fredag (17/7 2020) på stats- och regeringschefernas toppmöte i Bryssel.

Budgeten kommer att bli mycket annorlunda från vad vi sett tidigare.

Det kan dröja flera år innan vi vet vad den kommer att innebära för Sverige.

I slutet av maj presenterade EU-kommissionen sitt nya förslag till EU-budget. Tuffa förhandlingar har följt.

I stora delar av Östeuropa finns ett utbrett missnöje över att för mycket av det nya stödet går till Sydeuropa.

Medan bland annat Sverige varit kritiska till budgetens storlek. Att budgeten dessutom innebär bidrag i större utsträckning än lån till de länder som drabbats värst av coronakrisen har Sverige ställt sig kritiskt till.

Trots kritiken finns det flera viktiga delar i budgeten som kommer att stärka EU.

Bland annat ställs högre krav på demokratiska värderingar hos medlemsländerna.

Länder som Polen och Ungern, vars regeringar nedmonterat viktiga delar av rättsväsendet och pressfriheten, kommer att behöva genomföra reformer för att få EU-stöd.

Men det finns även orosmoln. Den EU-budget som föreslagits är historiskt stor. Enbart medlemsavgifterna kommer inte att täcka kostnaderna. Därför har EU-kommissionen föreslagit att EU ska kunna ta ut skatter.

Det som föreslås är bland annat en skatt på plastförpackningar. Problemet är att när Sverige en gång väl accepterat EU-skatter kommer det att bli svårt att säga nej till nya och större som ska finansiera nya utgifter.

Även de som är positiva till ett utökat EU-samarbete bör tänka efter, både en och två gånger, vilka de långsiktiga konsekvenserna blir.

Förhoppningsvis kommer denna budget att innebära en välbehövlig nystart för den europeiska ekonomin. Samtidigt måste vi vara medvetna om att den här budgeten är någonting helt annat än vad vi tidigare sett.

Flera budgetförändringar lär ske innan samtliga medlemsländer godkänner den.

Men EU-skatterna kommer troligtvis bestå.

Vad det får för effekter på förtroendet för EU, och för framtida budgetar, återstår att se. Men det är oavsett det en osäker väg att vandra.

Ämnen du kan följa